Superabsorbenty

Co mají společného stavebnictví, potravinářství a dětské plenky? No přece superabsorbenty. Jaké množství vody jsou schopné pojmout? Jak fungují a je jejich užívání bezpečné?

7. 10. 2014 Víte, že...

Bez popisku

Superabsorbenty jsou relativně novou skupinou syntetických polymerů. Z chemického hlediska patří syntetické polymery mezi makromolekulární látky, které mohou mít ve své struktuře vázány až miliony atomů. Historie jejich výroby sahá do období těsně před první světovou válkou a její velký rozmach nastává za druhé světové války a po ní. Lze je připravit řadou chemických reakcí typu polykondenzace, polyadice nebo polymerace.V dnešní době existuje velké množství syntetických polymerů, které mají nejrůznější strukturu a funkci. Mezi speciální syntetické polymery patří například polymerní tekuté krystaly, polymery odolávající vysokým teplotám (používají se na výrobu hasičských oděvů) či superabsorpční polymery (SAP) - tzv. superabsorbenty.

Superabsorbenty jsou polymery s velikou schopností absorbovat kapaliny, což se projeví zvětšením objemu. Podstatou této schopnosti je vytvoření zrnitého gelu trvalé konzistence. Molekuly polymerů se spojují s molekulami jiných sloučenin do prostorových sítí prostřednictvím tzv. cross-linkers. Kapalina je spojena silnými vazbami a nelze ji uvolnit zpět ani při stlačení. Kapalina se vstřebává do té doby, kdy se již řetězce nemohou dále rozestupovat. Některé superabsorbenty jsou schopny pohltit až 2000 násobek své hmotnosti.

Tohoto principu se využívá například při výrobě dětských plen. Superabsorbentem je zde polymer kyseliny polyakrylové. Superabsorbenty jsou dále hojně využívány ve stavebnictví, v potravinářství (aby vydrželi suroviny čerstvé), či kosmetickém a farmaceutickém průmyslu. Superabsorbenty mají bohužel i své stinné stránky - jsou velmi těžko recyklovatelné a biologicky neodbouratelné. Proto nyní vědci vyvíjejí nové superabsorbenty založené především na struktuře polysacharidů. Přijde ti to všechno neuvěřitelné? Tak vyzkoušej, kolik vody pojme jedna dětská plenka. Uvidíš, že budeš překvapen.

Zdroje:

  1. http://clanky.rvp.cz/clanek/o/g/1875/SUPERABSORPCNI--POLYMERY-VE-VYUCE-CHEMIE.html/
  2. BÍLEK, M.; KRIČFALUŠI, D. Polymery se superabsorpčními vlastnostmi a příklad jejich využití ve výuce chemie jako všeobecně vzdělávacího předmětu. In: Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitas Ostraviensis. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001.
  3. http://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/tagy/superabsorbent/391-tajemstvi-obsahu-detskych-plenek/
  4. Envato elements. Mother changing baby diaper. Dostupné z: https://elements.envato.com/mother-changing-baby-diaper-PSFAGBB
Bez popisku

Obr. 1: Polyakrylát sodný


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info