Nesmrtelná jablka

Zajímá tě, jak prodloužit „život“ sklizeným jablkům? Až budeš jablka sklízet a připravovat k uskladnění, možná se ti budou naše rady hodit.

5. 5. 2021 Víte, že...

Bez popisku

Ve sklizeném ovoci se dramaticky mění procesy probíhající v jeho buňkách. Ty sice žijí dále, ale procesy látkové výměny se mění. Místo pochodů anabolických, při kterých vznikají a jsou skladovány různé buněčné součásti, začnou v natrhaných plodech probíhat procesy katabolické. Při těch je to, co bylo vyrobeno předchozími anabolickými procesy, konzumováno, aby buňky mohly i nadále žít.

Sklizené ovoce je proto po určité době pro zákazníky již zcela bezcenné. Buňky samotné totiž zkonzumují například ovocné cukry, na kterých si tolik pochutnáváme. Aby katabolické reakce probíhaly co nejpomaleji, používá se technologie „skladování v kontrolované atmosféře“. A jak to celé funguje? Například glukóza, hroznový cukr, je odbourávána enzymy až na kyselinu pyrohroznovou. Při těchto reakcích je nutný molekulární kyslík. Asi tě tedy napadne, jak se dá tomuto nežádoucímu jevu zabránit. Pokud jsi odpověděl, že snížením dávky kyslíku, máš pravdu. Toho se dosáhne snížením parciálního tlaku v okolní atmosféře. Pro uskladnění ovoce a zeleniny se tak používá plyn obsahující dusík, pouhá dvě procenta kyslíku a pět procent oxidu uhličitého. Kéž by se podobně dal prodloužit život i lidem.

Zdroje:

  1. MALIJEVSKÁ, Ivona. Záhady, klíče, zajímavosti očima fyzikální chemie. 2., rozš. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2013, 297 s. ISBN 978-80-7080-824-5.
  2. Envato elements. Apples. Dostupné z: https://elements.envato.com/apples-5DDVDTE

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info