Energie z vodíku

Nejedna země se v souvislosti s hrozbou globálního oteplování snaží upustit od využívání fosilních paliv jako zdrojů energie. V současnosti však podobný odklon registrujeme i na straně využívání jaderné energie z důvodů možných ekologických katastrof. Díky tomu lidstvo vyvíjí další typy elektráren, které se snaží využívat obnovitelné zdroje energie. Některé z nich už jistě znáš. Věděl jsi však, že se staví i elektrárny čerpající energii z vodíku?

4. 9. 2012 Víte, že...

Bez popisku

Asi jsi zaznamenal, že naši západní sousedé se chystají do roku 2022 zrušit všechny jaderné elektrárny. Musí tak najít nové zdroje energie, které nahradí ty stávající. Ačkoliv jim zbývá ještě téměř deset let, zabývají se problémem už v současnosti, o čemž svědčí fakt, že se jim podařilo postavit vůbec první vodíkovo-větrnou elektrárnu na světě.

Základní součástí je větrná turbína, která vyrábí energii ve chvíli, kdy fouká vítr. Tato turbína je spojena se systémem, který elektrolýzou vyrábí z vody vodík. Tento prvek znáš z hodin chemie jako vůbec nejlehčí plyn. Když se vodík smíchá s bioplynem, je spálen v kogeneračních jednotkách, které domácnostem dodávají teplo a elektřinu. Díky tomu mají elektrárny ošetřený i stav, kdy vítr nefouká, ale doma bys přesto rád svítil žárovkou. Energie je tedy pomocí vodíku nastřádána na horší časy z dob, kdy venku řádila fujavice.

Tato elektrárna je vůbec první svého typu na světě. Její stavba stála 21 miliónů eur a odborníci ji považují za nesmírně perspektivní. V budoucnu vyroste podobná elektrárna ve městě Herten.

Německo však zdaleka není jedinou zemí, která dokáže efektivně využívat obnovitelné zdroje energie. Státy Severního moře plánují své energetické sítě propojit společně s Norskem, které má velké množství přečerpávacích elektráren. V Turecku byla nedávno zprovozněna vodíkovo-solární elektrárna, která místo energie větru využívá solární panely. Energie, kterou vyrobí, stačí jen pro dvacet domácností, ale přesto jde o další krok vpřed.

Zdroje:

  1. Horčík, Jan: Náš soused věří vodíku. Respekt. 2011, roč. 22, č. 47, s. 1.
  2. Envato elements. H2 hydrogen clear energy ecological future alternative. Dostupné z: https://elements.envato.com/h2-hydrogen-clear-energy-ecological-future-alterna-NDK9DPA

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info