Číslo s lidským jménem

Znáš hodnotu Avogadrovy konstanty? Možná ano, ale méně známá je zapeklitá historie jejího objevu, do které vstoupil i jeden český rodák.

24. 2. 2015 Víte, že...

Bez popisku

Možná jsi přemýšlel nad tím, jestli mohl Amadeo Avogadro, který žil na přelomu osmnáctého a devatenáctého století, znát hodnotu konstanty, která po něm byla později pojmenována. Pravda je taková, že tento italský právník a fyzik přesnou hodnotu neznal ani neobjevil, pouze vyslovil domněnku, že stejné objemy různých plynů obsahují stejný počet částic, ale o konkrétní hodnotě neměl ani tušení. „Avogadrovu konstantu“ zavedl v roce 1909 francouzský fyzik Jean Perrin, který už dokázal vše změřit.

Do diskuzí o tom, kolik částic obsahuje jeden mol plynu, vstoupil velmi výrazně i našinec, Josef Loschmidt. Tento zvídavý pán jako první stanovil počet molekul v určitém množství látky. Ačkoliv pocházel ze západních Čech, nemůžeme si ho tak docela přivlastnit, protože převážnou část života strávil ve Vídni, kde učinil většinu svých objevů.

Do dějin vstoupil jako první vědec, který určil počet molekul v 1 cm3 ideálního plynu při normálním tlaku a teplotě. Dodnes je tato hodnota označována jako "Loschmidtovo číslo". Později Loschmidt s využitím výsledků Avogadra vyslovil domněnku, že při stejných podmínkách obsahuje libovolný plyn 6,023 × 1023 molekul, což dnes nazýváme Avogadrovou konstantou. Pro tuto konstantu však dodnes najdete, zejména v německé literatuře, nepřesné označení Loschmidtovo číslo.

Zdroje:

 

  1. MALIJEVSKÁ, Ivona. Záhady, klíče, zajímavosti očima fyzikální chemie. 2., rozš. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2013, 297 s. ISBN 978-80-7080-824-5.
  2. Envato elements. Binary numbers matrixes. Dostupné z: https://elements.envato.com/binary-numbers-matrixes-TEYSRHD
  3. Obersachse. Johann Josef Loschmidt.jpg. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johann_Josef_Loschmidt.jpg. Tento obrázek je publikován jako volné dílo.
Bez popisku

Obr. 1: Johann Josef Loschmidt 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info