Alkoholy

Není alkohol jako alkohol. Třeba takový methanol dokáže na rozdíl od ethanolu napáchat v lidském těle pěknou neplechu. Znáš i nějaké další alkoholy?

23. 7. 2013 Víte, že...

Bez popisku

Alkoholy jsou organické sloučeniny, které vznikají náhradou jednoho nebo více atomů vodíku v molekule uhlovodíku hydroxylovou skupinou. Hydroxylová skupina je vázaná na uhlíkový atom alifatického řetězce. Nižší alkoholy – methanol, ethanol, propanol a terciární butylalkohol jsou kapaliny, které se velmi dobře mísí s vodou. Vyšší alkoholy jsou krystalické látky omezeně mísitelné s vodou, ale dobře rozpustné v organických rozpouštědlech. Alkoholy jsou dobrými rozpouštědly barviv a pryskyřicí. Vysoké teploty tání alkoholů jsou způsobeny přítomností vodíkových můstků. Všechny alkoholy jsou lehčí než voda a ty kapalné mají narkotické účinky. Alkoholy vznikají například při kvašení cukrů.

Podle typu uhlíkatého atomu, na kterém je hydroxylová skupina vázaná, můžeme alkoholy rozdělit na primární, sekundární a terciární. Podle počtu vázaných hydroxylových skupin můžeme alkoholy rozdělit  na jednosytné, dvojsytné (dioly), trojsytné (trioly), tetraoly a další.

Mezi nejznámější zástupce alkoholů patří smrtelně jedovatý methanol, který vstoupil do podvědomí obyvatel České republiky v září 2012. Díky ilegálnímu přidávání methanolu do lihovin (tuzemáku, vodky) došlo k otravě několika desítek osob, více než čtyři desítky z nich zemřely. V průmyslu se methanol používá například jako přísada do nemrznoucích směsí a základní surovina pro výrobu dalších organických látek (formaldehydů, kyseliny octové a dalších).

Nejvýznamnějším alkoholem je ethanol (zkráceně líh nebo často jen alkohol). Ethanol se vyrábí kvašením cukrů a jejich roztoků, nejvíce se používá v lékařství a farmacii jako rozpouštědlo a desinfekce. Je jedovatý, jeho požití ve větším množství může mít za následek smrt. Ethanol je společně s vodou nejvíce zastoupenou přísadou v destilátech a konzumním alkoholu. Ale o tom si řekneme až v příštím článku.

Zdroje:

  1. http://www.wikiskripta.eu/index.php/Alkoholy_a_fenoly
  2. http://www.alkoholium.cz/situace-kdy-je-lepsi-se-radeji-vyhnout-konzumaci-alkoholu/
  3. http://www.gvi.cz/files/chemie/alkoholy.pdf
  4. http://cs.wikipedia.org/wiki/Methanol
  5. MAREČEK, Aleš a HONZA, Jaroslav: Chemie pro čtyřletá gymnázia 3.díl, 1. vydání, Olomouc 2000, ISBN 80-7182-057-1.
  6. Envato elements. Teaching chemistry. Dostupné z: https://elements.envato.com/teaching-chemistry-8PFJSU4​

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info