Nová učebnice organické chemie pro středoškoláky?

Další ChemSurfingový článek přináší webové odkazy na bakalářské práce, jejichž cílem bylo zpracovat učební text věnovaný vybrané kapitole z organické chemie a strukturovat jej podle doporučení současné didaktické literatury. Učební texty jsou doplněny řešenými příklady a příručkou pro učitele. Chystá se opravdu nová učebnice organické chemie pro středoškoláky?

23. 9. 2020 Jana Pučová, Veronika Švandová ChemSurfing

Bez popisku

První bakalářská práce, která zpracovává organickou chemii formou středoškolské učebnice, je věnována nenasyceným organickým sloučeninám. Celý text této práce najdete v archivu závěrečných prací IS Masarykovy univerzity. Jeho součástí je výukový text (Příloha 1) a příručka pro učitele (Příloha 2).

Tématem druhé z prací, které nabízí výukový text zpracovaný učebnicovou formou, jsou Aromatické sloučeniny. Učební text je doplněný motivujícími obrázky, řešenými i neřešenými příklady. Učitelská příručka navíc nabízí typy do laboratorních cvičení a zajímavosti. Více najdete v textu bakalářské práce.

Další z těchto bakalářských prací zpracovává u studentů oblíbené téma Alkoholy. Součástí textu práce je opět učebnicová forma výukového textu a příručka pro učitele, ve které najdete například příklady k procvičení, návody na laboratorní úlohy nebo zajímavosti týkající se daného tématu. Celý text bakalářské práce je opět uložen v archivu IS Masarykovy univerzity.

Obr. 1: Ukázka z kapitoly Alkoholy

Poslední z prací, kterou bychom vám dnes chtěly přestavit, je věnována Aminům a nitrosloučeninám. Přehledný učební text opět doplňují řešené i neřešené příklady a úlohy k zamyšlení. Učitelská příručka navíc ještě návody do laboratorních cvičení a zajímavosti.

Literatura:

  1. MARKOVÁ, Denisa. Vypracování kapitoly pro učebnici středoškolské chemie. Brno, 2015. Dostupné také z: https://is.muni.cz/th/408750/prif_b/bakalarska_prace-_nenasycene_uhlovodiky_s_dvojnymi_vazbami.pdf. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Mgr. Jaromír Literák, Ph.D.
  2. CHOLEVOVÁ, Jana. Vypracování kapitoly pro učebnici středoškolské chemie. Brno, 2015. Dostupné také z: https://is.muni.cz/th/408510/prif_b/Bakalarska_prace_-_Cholevova_Jana.pdf. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Mgr. Jaromír Literák, Ph.D.
  3. SLÁMOVÁ, Nikol. Vypracování kapitoly pro učebnici středoškolské chemie. Brno, 2015. Dostupné také z: https://is.muni.cz/th/409286/prif_b/Bakalarska_prace.pdf. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Mgr. Jaromír Literák, Ph.D.
  4. HRUBÁ, Jana. Vypracování kapitoly pro učebnici středoškolské chemie. Brno, 2015. Dostupné také z: https://is.muni.cz/th/408371/prif_b/Bakalarska_prace_finalni.pdf. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Mgr. Jaromír Literák, Ph.D.
  5. Envato elements. Chemistry education concept. Open books with text chemistry and formulas and textbooks, flasks with liquids and microscope in a classroom or a laboratory. 3d illustration. Dostupné z: https://elements.envato.com/chemistry-education-concept-open-books-with-text-c-3HVFJL2

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info