Karboxylové kyseliny na Internetu

Probíráte téma Karboxylové kyseliny a jejich deriváty a hledáte nějaké materiály na internetu? Hodila by se Vám například powerpointová prezentace Chemické názvosloví karboxylových kyselin nebo pracovní listy k jejich procvičení?

21. 9. 2020 Jana Pučová, Veronika Švandová ChemSurfing

Bez popisku

Pro žáky vyšších tříd gymnázií a jejich učitele jsou určené materiály Chemické názvosloví – Karboxylové kyseliny, které najdete na metodickém portále RVP. V powerpointové prezentaci najdete výklad názvoslovných principů tvorby vzorců a názvů karboxylových kyselin a přehled nejvýznamnějších kyselin. V závěru prezentace (a také v samostatném pracovním listu) je několik úloh na procvičení vzorců, názvů a vlastností těchto sloučenin.

Obr. 1: Ukázka z powerpointové prezentace Chemické názvosloví – Karboxylové kyseliny

Na webových stránkách vydavatelství VŠCHT můžete zdarma číst on-line publikaci Organická chemie I. Ve dvanácti kapitolách určených primárně bakalářským studentům je systematicky probrána struktura a reaktivita základních skupin organických sloučenin. Kapitola 10 je věnována Karboxylovým kyselinám – najdete zde podrobný výklad jejich struktury, fyzikálních a chemických vlastností, reaktivity a také přehled technicky významných sloučenin.

Obr. 2: On-line publikace Organická chemie I

Několik materiálů ke karboxylovým kyselinám vzniklých v rámci diplomové práce najdete také na webových stránkách Petry Váňové, absolventky Přf UK. Úvodní powerpoitová prezentace Karboxylové kyseliny mezi námi vás seznámí se základními karboxylovými kyselinami. Dále najdete na webu nejrůznější pracovní listy (včetně autorských řešení), test na funkční deriváty karboxylových kyselin, návody do laboratorních cvičení či videa zajímavých experimentů.

Obr. 3: Náhled webových stránek Petry Váňové, studentky PřF UK

Literatura:

  1. HAIŠMANOVÁ, Blanka. Chemické názvosloví - Karboxylové kyseliny. Metodický portál RVP.CZ [online]. 2013 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: https://dum.rvp.cz/materialy/chemicke-nazvoslovi-karboxylove-kyseliny.html
  2. ČECH, Petr. Organická chemie I. Vydavatelství VŠCHT [online]. 2015 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: https://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-80-7080-561-7
  3. VÁŇOVÁ, Petra. Diplomová práce. Chemie - Petra Váňová [online]. [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://www.chemievanova.websnadno.cz/
  4. Envato elements. Lemons. Dostupné z: https://elements.envato.com/lemons-N34KBSU

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info