Inspirace pro učitele chemie na základních školách

V minulém Chemsurfingovém článku jsme publikovali odkazy na bakalářské práce, které se věnují problematice výuky chemie na středních školách. V tomto Chemsurfing článku najdou pro změnu inspiraci učitelé chemie na základních školách. Našli jsme několik bakalářských a diplomových prací, které mohou být užitečnou pomůckou ve výuce.

23. 9. 2020 Jana Pučová ChemSurfing

Bez popisku

Pokud jste učitelé chemie v 8. třídách, určitě nahlédněte do diplomové práce Vybrané přípravy na vyučovací hodiny 8. ročníku chemie pro učitele ZŠ s inovativními prvky. Každá příprava obsahuje podrobný postup výuky, počet hodin doporučený pro konkrétní téma, důležité dílčí části přípravy a některé obsahují i pracovní listy, prezentace a alternativní prvky, které může učitel ve své výuce použít. Přípravy na výuku chemie ve druhém pololetí najdete zpracované v diplomové práci Vybrané přípravy na vyučovací hodiny 8. ročníku chemie pro učitele ZŠ. Obdobný soubor příprav pro výuku chemie v devátých třídách najdete v praktické části diplomové práce Vybrané přípravy na vyučovací hodiny chemie 9. ročníku pro učitele ZŠ.

Diplomová práce Příprava studijního materiálu pro výuku organické chemie - Pracovní sešit pro 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií je výbornou pomůckou při výuce organické chemie na základních školách. V materiálu najdete nejrůznější osmisměrky, křížovky, schémata, témata referátů, obrázky a další. V práci je uvedeno také autorské řešení jednotlivých úloh. Součástí pracovního sešitu je také návrh projektu s chemickou tématikou integrující ostatní předměty vyučované na základních školách a víceletých gymnáziích.

Bez popisku

Obr. 1: Ukázka z pracovního sešitu pro 9. ročník ZŠ

Bakalářská práce „Jak přežít na pustém ostrově aneb chemie v praxi“ je zaměřena na chemické pokusy pro žáky základní školy motivované knihou Julesa Verna Tajuplný ostrov. Praktickou část práce tvoří sedm chemických pokusů, které jsou inspirovány životem trosečníků z románu. Každý z pokusů zahrnuje motivační text z knihy Tajuplný ostrov, princip chemického pokusu, potřebné pomůcky a chemikálie, bezpečnost práce (pokyny pro první pomoc), samotný pracovní postup, pozorování, fotografickou dokumentaci a závěr. Chemické pokusy jsou zakončeny doplňujícími otázkami.

Literatura:

  1. KRHOVSKÁ, Aneta. Vybrané přípravy na vyučovací hodiny chemie 8. ročníku pro učitele ZŠ s inovativními prvky [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-09-23]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/ilk16/. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Irena PLUCKOVÁ.
  2. PEKÁČOVÁ, Barbora. Vybrané přípravy na vučovací hodiny 8. ročníku chemie pro učitele ZŠ [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-09-23]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/zba5n/. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Irena PLUCKOVÁ.
  3. LAVIČKOVÁ, Ivana. Vybrané přípravy na vyučovací hodiny chemie 9. ročníku pro učitele ZŠ [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-09-23]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/m7mqj/. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Irena PLUCKOVÁ.
  4. BRACHETKOVÁ, Tereza. Příprava studijního materiálu pro výuku organické chemie. Pracovní sešit pro 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-09-23]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/hqdlz/. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Jiří ŠIBOR.
  5. ŠUMBEROVÁ, Klára. Integrované téma "Jak přežít na pustém ostrově aneb chemie v praxi" [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-09-23]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/bco6p/. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Irena PLUCKOVÁ.
  6. Envato elements. Chemical experiment. Dostupné z: https://elements.envato.com/chemical-experiment-VZRWPEG

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info