Koroze

Všechno žere, všechno se v něm ztrácí, stromy, květy, zvířata i ptáci; hryže kov i pláty z ocele, tvrdý kámen na prach semele; města rozvalí a krále skolí, vysokánské hory svrhne do údolí? Jak je možné, že něco dokáže změnit i tak pevný materiál, jako je kámen nebo železo v prach?

24. 12. 2013 Chemie jasně

Bez popisku

Koroze je postupné rozrušování kovů, ale i dalších materiálů (horniny, plasty) vlivem chemických reakcí s okolním prostředím. Tento děj se projevuje různě; od změny vzhledu až po úplný rozpad materiálu. Už jsi to jistě viděl na vlastní oči – zvětralé skály nebo zrezivělé železo.

My se zaměříme na korozi kovů. Při tomto ději se vytváří na povrchu kovů vrstvička látek, většinou oxidů, které mění vlastnosti kovu a znehodnocují ho. Většinou korozi způsobuje atmosféra, která obsahuje vzdušnou vlhkost, ale také další agresivní látky, například oxid siřičitý a další. Čím více jich v atmosféře je, tím rychleji koroze probíhá. Některé kovy (např. hliník, měď, zinek) se však na vzduchu pokrývají tenkou, ale souvislou vrstvou sloučenin, která kov chrání před další korozí. Tomuto ději se říká pasivace kovů.

Nejznámějším druhem koroze je rezavění, které patří do skupiny reakcí zvaných oxidace. Rez je červenohnědý povlak, který vzniká chemickou reakcí železa se vzdušnou vlhkostí a kyslíkem. Rezivět mohou tedy jen železné předměty. Rezavěním se vytváří vrstva oxidů železa (stručně bývá rez označována jako hydratovaný oxid železitý – Fe2O3 . xH2O, i když jde o složitější směs oxidů železa), kterými se železný předmět pokryje. Rez ale postupně odpadává a odhaluje ještě neporušené železo, které je pod ním. A tak rezavění probíhá dál a dál. Oxidy železa mají úplně jiné vlastnosti než železo, proto se tento předmět stává postupně pro svůj účel nepoužitelným.

Bez popisku

Obr. 1: Jak vypadá rez zblízka

Jak proti korozi bojovat?

Proti korozi musíme chránit téměř veškerý materiál. Kovové předměty před korozí chráníme:

  1. olejováním a mazáním železných částí strojů a zařízení
  2. nanášením různých nátěrových látek a smaltováním
  3. vytvořením ochranných povlaků z odolnějších kovů: pozinkování - okapové roury, poniklování - jehly, pochromování - ozdobné části automobilů.

Boj proti korozi je důležitý, aby za krátký čas většina našich materiálů nedopadla tak, jak vidíš na druhém obrázku.

Bez popisku


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info