Chemická podstata hormonální antikoncepce

Hormonální antikoncepce (HA) je v poslední době velmi diskutované téma nejen ve společnosti, ale i ve vědeckých kruzích. Základní myšlenka HA si klade za cíl osvobodit ženu od rizika nechtěného těhotenství. Požadavky žen na HA jsou nejen vysoká účinnost, bezpečnost, minimum vedlejších účinků, ale také výhody neantikoncepčního charakteru. Ty se u každé HA liší právě jejím chemickým složením a mírou účinku na ženské tělo.

17. 2. 2016 Chemie jasně

Bez popisku

Jedním z nejpopulárnějších lékařských preparátů moderní doby je hormonální antikoncepce (HA). Ta obsahuje steroidní hormony podobné těm, které jsou produkovány během menstruačního cyklu ženy. Přirozeně je produkován hormon estradiol (zástupce estrogenů) a progesteron (zástupce gestagenů).

V první polovině menstruačního cyklu je výrazně produkován estradiol, který vyvolává změny v děložní sliznici, růst a zrání vaječné buňky. Jeho produkce je nejvyšší před ovulací. V druhé polovině cyklu je žlutým tělískem tvořen také progesteron. Pod vlivem tohoto hormonu je děložními žlázami produkován hlen a děloha postupně přechází do sekreční fáze. Pokud nedošlo k oplození vajíčka, dochází k menstruačnímu krvácení a zániku žlutého tělíska.

Bez popisku

Obr. 1: Hormony estradiol a progesteron

Podle těchto znalostí mohla být vyvinuta hormonální antikoncepce. Ta má mnoho podob, nejčastěji se však setkáváme s HA ve formě tablet k orálnímu užití. Tablety HA obsahují steroidní hormony vstupující do hormonální osy hypotalamus – hypofýza (podvěsek mozkový) – ovarium (vaječník) a jejich hlavním posláním je buďto zabránit ovulaci nebo znehodnotit následky ovulace. Princip jejich působení spočívá ve zmatení ženského těla, respektive mozku, který reaguje jakoby žena byla těhotná, a proto zastaví produkci hormonů potřebných k ovulaci. Ke zmatení těla ženy jsou tak uměle dodávány látky obsahující deriváty estrogenů a progestinů (neboli gestagenů).

Nejčastěji užívaným typem HA je kombinovaná antikoncepce obsahující estrogen a progestin (určená k zábraně ovulace). Jednotlivé přípravky se od sebe liší denní dávkou estrogenu (15 do 50 mg), kterou je v současné době tendence snižovat z důvodu omezení rizika spojeného s navýšením kardiovaskulárních chorob a vytvořením tedy absolutně bezpečného preparátu. Obsah estrogenu a progestinu v jednotlivých HA se volí tak, aby hladiny hormonů odpovídaly množství přirozených hormonů během menstruačního cyklu. Alternativou kombinované antikoncepce je podávání tablet s obsahem pouze progestinu (obsahující pouze gestagenní složku znehodnocující následky ovulace). Toho se využívá hlavně v případech, kdy je estrogenová složka kontraindikována (u kojících žen, či kuřaček). Progestin ovlivňuje hybnost vejcovodů, narušuje uhnízdění a oplodnění vajíčka.

Nyní se blíže podíváme na jednotlivé složky HA. Základní snahou vědců na poli medicíny je nalézt tzv. přirozený estrogen, tedy látku, která by se v lidském těle chovala prakticky stejně jako estradiol. Chemicky se jedná o látky s podobnou strukturou estrogenu. Z počátku se široce využíval ethynylestradio, který však nebyl ideální volbou z důvodu zatěžování organismu při jeho metabolickém rozkladu. Později byl nahrazen estradiol-valerátem, který se v lidském těle metabolizuje na kyselinu valerovou a estradiol – ten má stejné účinky na tělo ženy jako přirozený hormon.

Bez popisku

Obr. 2: Syntetické hormony

Druhou a v současné době mnohem zajímavější složkou jsou gestageny – steroidní hormony odvozené od progesteronu. Těch existuje velmi široká škála. Jedná se o složku HA, která je nositelem neantikoncepčních účinků. Může být využita například pro léčbu akné, poruch menstruačního cyklu atd. V posledních letech jsou favorizovány tzv. nové progestiny neboli progestiny čtvrté generace, kam patří například drospirenon, nomegestrolacetát, nestoron a trimegeston. Tyto steroidní složky HA mají mnohem lepší uživatelské vlastnosti, než jejich předchůdci. Jejich výrazným plusem jsou neantikoncepční vlastnosti, které jsou natolik silné, že mohou být využity i pro léčbu různých onemocnění. Například nomegestrolacetát působí preventivně proti růstu nádorových buněk v prsních žlázách a drospirenon snižuje možnost přírůstku váhy, které je u uživatelek HA častým negativním dopadem.

Bez popisku

Obr. 3: Skupina hormonů gestageny

V současné době je hlavním cílem vědců a lékařů uvést na trh takový produkt, který by byl dostatečně bezpečný s minimálními vedlejšími účinky. Výzkum HA tak probíhá hlavně v oblasti gestagenní složky, kde by nové objevy mohly výrazně pomoci s léčbou závažných onemocnění.

Literatura

  1. FAIT, Tomáš. Současné trendy hormonální antikoncepce. New EU Magazine of Medicine. 2011, (1-2): 27-29.
  2. HRUŠKOVÁ, Hana. Hormonální antikoncepce – novinky, přínosy, rizika, nové preparáty. Interní Med. 2009, 11(12): 569–572.
  3. CHLUBNOVÁ, Marie. Estradiol a progesteron. Tento obrázek je publikován pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko.
  4. CHLUBNOVÁ, Marie. Ethynylestradiol a estradiol-valerát. Tento obrázek je publikován pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko.
  5. CHLUBNOVÁ, Marie. Drospirenon a nomegestrolacetát. Tento obrázek je publikován pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko.
  6. KŘEPELKA, Petr. Hormonální antikoncepce: zásady bezpečné praxe. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2013, 284 s. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-2991-9.
  7. KŘEPELKA, P. Hormonální antikoncepce v léčbě akné. Dermatológia pre prax. 2011, 5(3).
  8. STRUNECKÁ, Anna a Jiří PATOČKA. Doba jedová. vyd. 1. Praha: Triton, 2012, 2 sv., 367 s. ISBN 978-80-7387-469-8.
  9. Bryancalabro. Opened Oral Birth Control.jpg. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Opened_Oral_Birth_Control.jpg. Tento obrázek je publikován pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info