Několik užitečných odkazů učitelům chemie na základních školách

Pokud jste učitelé chemie v 8. třídách, určitě nahlédněte do diplomové práce Vybrané přípravy na vyučovací hodiny 8.ročníku chemie pro učitele ZŠ s inovativními prvky . Součástí práce jsou zpracované přípravy na výuku vybraných témat učiva chemie prvního pololetí 8. ročníku ZŠ. Každá příprava obsahuje podrobný postup výuky, počet hodin doporučený pro konkrétní téma, důležité dílčí části přípravy a některé obsahují i pracovní listy, prezentace a alternativní prvky, které může učitel ve své výuce použít. Součástí práce je zpracování formálních náležitostí učiva s následujícím detailním scénářem výuky. Přípravy na výuku chemie ve druhém pololetí najdete zpracované v diplomové práci Vybrané přípravy na vyučovací hodiny 8.ročníku chemie pro učitele ZŠ. Obdobný soubor příprav pro výuku chemie v devátých třídách najdete v praktické části diplomové práce Vybrané přípravy na vyučovací hodiny chemie 9. ročníku pro učitele ZŠ

 

tl_files/Clanky/ChemSurfing/23_nahled01.jpg

Obr. 1: Ukázka z pracovního sešitu pro 9. ročník ZŠ

Diplomová práce Příprava studijního materiálu pro výuku organické chemie. Pracovní sešit pro 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií je výbornou pomůckou při výuce organické chemie na základních školách. V materiálu najdete nejrůznější osmisměrky, křížovky, schémata, témata referátů, obrázky a další. V práci je uvedeno také autorské řešení jednotlivých kapitol. Součástí pracovního sešitu je také návrh projektu s chemickou tématikou integrující ostatní předměty vyučované na základních školách a víceletých gymnáziích.

Bakalářská práce „Jak přežít na pustém ostrově aneb chemie v praxi“ je zaměřena na chemické pokusy pro žáky základní školy motivované knihou Julesa Verna Tajuplný ostrov. Praktickou část práce tvoří sedm chemických pokusů, které jsou inspirovány životem trosečníků z románu. Každý z pokusů zahrnuje motivační text z knihy Tajuplný ostrov, princip chemického pokusu, potřebné pomůcky a chemikálie, bezpečnost práce (pokyny pro první pomoc), samotný pracovní postup, pozorování, fotografickou dokumentaci a závěr. Chemické pokusy jsou zakončeny doplňujícími otázkami se správnými odpověďmi. 

Datum: 22. 10. 2015

Autoři: Jana Pučová, Veronika Švandová

Literatura:

  1. http://is.muni.cz/th/375997/pedf_m?info=1;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dchemie%20u%C4%8Ditel%C3%A9%20agenda:th%26start%3D1
  2. http://is.muni.cz/th/375922/pedf_m?info=1;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dchemie%20u%C4%8Ditel%C3%A9%20agenda:th%26start%3D1
  3. http://is.muni.cz/th/357216/pedf_m/Diplomova_prace.pdf?info=1;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dchemie%20u%C4%8Ditel%C3%A9%20agenda:th%26start%3D1
  4. http://is.muni.cz/th/253103/pedf_m?info=1;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3DPracovni%20se%C5%A1it%20organick%C3%A1%20chemie%26start%3D1http://is.muni.cz/th/350874/pedf_b/BAKALARSKA_PRACE_Sumberova_Klara.pdf?zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dchemie%20u%C4%8Ditel%C3%A9%20agenda:th%26start%3D4
  5. http://is.muni.cz/th/350874/pedf_b/BAKALARSKA_PRACE_Sumberova_Klara.pdf?zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dchemie%20u%C4%8Ditel%C3%A9%20agenda:th%26start%3D4