Uhlí, ropa, zemní plyn – tipy na elektronické materiály pro výuku chemie

Ke každému tématu je nezbytný kvalitní výukový text, který je pro každého učitele základem přípravy na hodinu. Snad vše, co potřebujete o uhlí vědět najdete stručně a přehledně shrnuté na webových stránkách společnosti OKD. Kromě základní charakteristiky uhlí nechybí informace o vzniku uhlí, historii jeho těžby či využití. Téma ropa je výborně zpracováno v rámci e-learningového kurzu Život s autem. Výukový text zpracovaný odborníky z Pdf MU doplňují obrázky, grafy, pracovní a metodické listy. Nejvíce informací o zemním plynu jsme našli na webových stránkách zemniplyn.cz.  

tl_files/Clanky/ChemSurfing/26_nahled.jpg

Obr. 1: Webové stránky život s autem - cenný zdroj informací o ropě

Powerpointových prezentací na téma Uhlí, ropa, zemní plyn je na Internetu opravdu mnoho. Pro výuku chemie na střední škole doporučujeme například prezentaci Zdroje uhlovodíků – zemní plyn, uhlí ropa, která vznikla na Gymnáziu Havířov v rámci řešení projektu OPVK. Žákům základních škol jistě postačí informace z powerpointové prezentace Zdroje uhlovodíků.

A na závěr něco pro ty, kteří ve výuce používají pracovní listy. K procvičení učiva na středoškolské úrovni je určený například pracovní list Zdroje uhlovodíků. K zopakování tématu se žáky základních škol a nižších ročníků gymnázií doporučujeme pracovní list Uhlí, ropa, zemní plyn.

Datum: 12. 01. 2016

Autoři: Jana Pučová, Veronika Švandová

Literatura:

  1. http://www.okd.cz/cs/tezime-uhli/uhli-tradicni-zdroj-energie
  2. https://is.muni.cz/do/ped/kat/fyzika/autem/pages/tezba-ropy.html
  3. http://www.zemniplyn.cz/plyn/
  4. http://fyz-chem.gkh.cz/prezentace/CH25.ppt
  5. http://slideplayer.cz/slide/3277278/
  6. http://www.gymkh.cz/student/Chemie/VA%C5%87KOV%C3%81/CHEb/Uhlovod%C3%ADky/Uhlovod%C3%ADky opakov%C3%A1n%C3%AD/PL_10_zdroje_uhlovodiku.pdf
  7. http://www.zlinskedumy.cz/download/1931-VY_32_INOVACE_Tercie_Chemie_02_14.pdf