Učitel chemie

12. 2. 2015

Jana Pučová, Veronika Švandová

Základní informace

Web: http://ucitelchemie.upol.cz/ 

Řešitelé projektu: Realizujícím pracovištěm je Katedra anorganické chemie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Projekt Učitel chemie je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Pro koho: Hlavní cílovou skupinou jsou studenti VŠ, další cílovou skupinu tvoří pedagogičtí pracovníci ze škol.

tl_files/Clanky/Projekty/03_ucitel_chemie.jpg

Obr. 1 Hlavním cílem projektu je zkvalitnění profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Cíle

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění profesní přípravy budoucích učitelů chemie v navazujícím (magisterském) studiu, jejíž nedílnou součástí je oborová didaktika a pedagogická praxe. Tato část vysokoškolské přípravy je často opomíjena - učitelé jsou velmi dobře připravováni po odborné stránce v oborech své aprobace, ale mají minimální pedagogické zkušenosti, neboť jim chybí více kontaktů přímo s žáky během VŠ studia. 

Dalším cílem je rozšíření pedagogické praxe a výrazné posílení aktivit vysokoškolských studentů, které umožní budoucím učitelům chemie bezprostřední kontakt s žáky ZŠ i SŠ, např. řízení žákovských projektů přímo ve výuce chemie, vedení laboratorních cvičení, organizace chemické olympiády (ChO) na školách a exkurzí v laboratořích PřF UP pro žáky ZŠ a SŠ, konzultace v oboru chemie pro talentované žáky SŠ, příprava přírodovědných soutěží a popularizačních akcí.

Hlavní aktivity

  • Inovace předmětů oboru didaktika chemie
  • Rozšíření pedagogické praxe VŠ studentů - budoucích učitelů chemie
  • Příprava a realizace exkurzí do výzkumných laboratoří, péče o talentované žáky
  • Konference a seminář VŠ studentů učitelství chemie magisterského a doktorského
  • Prezentace výstupů klíčových aktivit – www stránky s ukázkami studijních materiálů, zkušenosti z realizace této klíčové aktivity budou prezentovány na seminářích a konferencích v ČR a v zahraničí a publikovány v odborných časopisech

Výstupy

VŠ studenti (budoucí učitelé chemie) budou lépe připraveni na své povolání, získají další pedagogické zkušenosti a praxi přímo u svých budoucích zaměstnavatelů; SŠ studenti si rozšíří chemické, resp. přírodovědné vědomosti i klíčové kompetence, mnozí z nich získají motivaci k dalšímu VŠ studiu přírodovědných oborů. Studenti VŠ budou motivováni k doktorskému studiu.

Studijní materiály, které vznikly v rámci řešení projektu:

  • Studijní texty k přednáškám hostujících odborníků (pedagogů) z jiných VŠ:

         prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.: Chemické experimenty podporované PC ve výuce

         doc. PaedDr. Jiří Rychtera, Ph.D.: Analýza vyučovacích hodin chemie s podporou videozáznamů

         doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D.: Domácí chemický pokus a jeho aplikace ve výuce chemie

  • Publikace:

        Vybraná témata pro výuku chemie 1

        Vybraná témata pro výuku chemie 2

        Vybraná témata pro výuku chemie 3

        Vybrané kapitoly z průmyslové chemie

        Názvosloví anorganických látek a bezpečnost v laboratoři v anglickém jazyce

        Sborník příspěvků z konference

V sekci Studijní materiály najdete k jednotlivým tématům powerpointové prezentace, k některým z nich také videozáznam, text pro učitele, případně další materiály.

  • Sbírky experimentů:

        Experimenty: Exkurze žáků ZŠ v laboratořích PřF UP 2011 – návody k experimentům

        Luminiscence: exkurze žáků GH a SGO – návody

        Domácí chemické pokusy – soubor pracovních listů

        Experimenty s využitím PC – pracovní postupy 

Kdy probíhá?

Projekt byl řešen v období 1.1. 2011 – 31.12. 2013. 

Literatura

  1. http://ucitelchemie.upol.cz/

Zkušenosti

Máte vlastní zajímavou zkušenost s tímto projektem? Napište ji níže do komentáře!

Komentáře