Seznam chemických látek

Tento seznam chemických látek vychází primárně ze Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 369/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Seznamu", konkrétně údaje vychází z databáze Dance 2009). V případě, že látka není uvedena v Seznamu, vychází   údaje z bezpečnostních listů některého výrobce dané chemikálie nebo z jiné literatury (název chemikálie je pak označen hvězdičkou* s číslem odkazu příslušného zdroje).

Chemická látka Koncentrační limit v % Více
informací
Symbol nebezpečnosti
R-věty / H-věty S-věty / P-věty
Acetaldehyd  
F+, Xn R:12-36/37-40 S:(2-)16-33-36/37
tl_files/images/modra_cara.gif
Aceton  
F, Xi R:11-36-66-67 S:(2-)9-16-26-46
tl_files/images/modra_cara.gif
Aktivní uhlí*1
 
- - -
tl_files/images/modra_cara.gif

Amoniak

(vodný roztok)

c 25
C, N R:34-50 S:(1/2-)26-36/37/39-45-61
10 c < 25
C R:34
5 c < 10
Xi R:36/37/38
tl_files/images/modra_cara.gif
Benzen  
F,T R:45-46-11-36/38-48/23/24/25-65 S:53-45
tl_files/images/modra_cara.gif
Benzin (lékařský)*3
 
F, Xn R:11-48/20-51/53-62-65-67 S:9-16-23-24-33-61-52
tl_files/images/modra_cara.gif
Benzin (technický)*4
c ≥ 10
T R:45-65 S:45-53
0,1 ≤ c < 10
T R:45
tl_files/images/modra_cara.gif
Brom
 
T+, C, N R:26-35-50 S:(1/2-)7/9-26-45-61
tl_files/images/modra_cara.gif
Bromid draselný*1
 
Xi R:36/37/38
S:2-26-36-46
tl_files/images/modra_cara.gif
Bromová voda*3
 
- - -
tl_files/images/modra_cara.gif
Cín kovový*3
 
- - -
tl_files/images/modra_cara.gif
Dichroman amonný
c 25   T+, N R:45-46-60-61-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53 S:53-45-60-61
10 c < 25   T+, N R:45-46-60-61-22-26-34-42/43-48/23-50/53
7 c < 10   T+, N
R:45-46-60-61-22-26-36/37/38-42/43-48/20-50/53
5 c < 7   T, N R:45-46-60-61-22-23-36/37/38-42/43-48/20-51/53
3 c < 5   T, N R:45-46-60-61-22-23-42/43-48/20-51/53
2.5 c < 3   T, N
R:45-46-60-61-23-42/43-48/20-51/53
1 c < 2.5   T, R R:45-46-60-61-23-42/43-48/20-52/53
0.5 c < 1   T, R R:45-46-60-61-20-42/43-52/53
0.25 c < 0.5   T, R R:45-46-20-42/43-52/53
0.2 c < 0.25   T, R R:45-46-20-42/43
0.1 c < 0.2   T, R
R:45-46-20
tl_files/images/modra_cara.gif
Dichroman draselný
c 25   T+, N
R:45-46-60-61-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53 S:53-45-60-61
10 c < 25   T+, N
R:45-46-60-61-22-26-34-42/43-48/23-51/53
7 c < 10   T+, N
R:45-46-60-61-22-26-36/37/38-42/43-48/20-51/53
5 c < 7   T, N
R:45-46-60-61-22-23-36/37/38-42/43-48/20-51/53
3 c < 5   T, N
R:45-46-60-61-22-23-42/43-48/20-51/53
2.5 c < 3   T, N
R:45-46-60-61-23-42/43-48/20-51/53
1 c < 2.5   T, R
R:45-46-60-61-23-42/43-48/20-52/53
0.5 c < 1   T, R
R:45-46-60-61-20-42/43-52/53
0.25 c < 0.5   T, R
R:45-46-20-42/43-52/53
0.2 c < 0.25   T, R
R:45-46-20-42/43
0.1 c < 0.2   T, R
R:45-46-20
tl_files/images/modra_cara.gif
Draslík  
F, C
R:14/15-34 S:(1/2-)5-8-45
tl_files/images/modra_cara.gif
Dusičnan draselný*1  

O
R:8

S:2-16-41-46

tl_files/images/modra_cara.gif
Dusičnan olovnatý*1  
T, Xi,Xn, N R:61-62-20/22-33-50/53-41 S:53-45-60-61
tl_files/images/modra_cara.gif
Dusičnan rtuťnatý*1 2 ≤ c
  T+ R:23/24/25-33-52/53 S:1/2-13-28-45-60-61
0,5 ≤ c < 2   T
0,1 ≤ c < 0,5   Xn
tl_files/images/modra_cara.gif
Dusičnan sodný*1  
Xi, O
R: 8-36 S:2-17-36/37/39-46
tl_files/images/modra_cara.gif
Dusičnan strontnatý*3
 
- R:8 -
tl_files/images/modra_cara.gif
Dusičnan stříbrný
 
O, C, N
R:8-34-50/53 S:(1/2-)26-36/37/39-45-60-61
tl_files/images/modra_cara.gif
Ethanol 96% (denat. benzinem)
 
F R:11 S:(2-)7-16
tl_files/images/modra_cara.gif
Fenol c 10   T R:23/24/25-34-48/20/21/22-68 S:(1/2-)24/25-26-28-36/37/39-45
3 c < 10   C, Xn R:20/21/22-34-68
1 c < 3   Xn R:36/38-68
tl_files/images/modra_cara.gif
Fenolftalein c 5   T R:45-62-68 S:45-53
1 c < 5   T R:45-68
tl_files/images/modra_cara.gif
Formaldehyd c 25   T R:23/24/25-34-40-43 S:(1/2-)26-36/37/39-45-51
5 c < 25   Xn R:20/21/22-36/37/38-40-43
1 c < 5   Xn R:40-43
0.2 c < 1   Xi R:43
tl_files/images/modra_cara.gif
Fosfor červený
 
F R:11-16-52/53 S:(2-)7-43-61
tl_files/images/modra_cara.gif
Fruktosa 99,5%*1  
- - -
tl_files/images/modra_cara.gif
Glukosa krystalická*1  
- - -
tl_files/images/modra_cara.gif
Glycerol*1  
- - -
tl_files/images/modra_cara.gif
Hexakyanoželeznatan draselný*2
 
- R:32 S:22-24/25
tl_files/images/modra_cara.gif
Hliník kovový (kousky)
 
- - -
tl_files/images/modra_cara.gif
Hliník práškový (stabilizovaný)
 
F R:11-15 S:(2-)7/8-43
tl_files/images/modra_cara.gif
Hliník práškový (nestabilizovaný)  
F

R:15-17

S:(2-)7/8-43
tl_files/images/modra_cara.gif
Hořčík práškový stabilizovaný nebo hobliny
 
F R:11-15 S:(2-)7/8-43
tl_files/images/modra_cara.gif
Hořčík práškový nestabilizovaný
 
F R:15-17 S:(2-)7/8-43
tl_files/images/modra_cara.gif
Hydrogenuhličitan sodný*1  
- - -
tl_files/images/modra_cara.gif
Hydrochinon c 25   Xn, N
R:22-40-41-43-50-68 S:(2-)26-36/37/39-61
10 c < 25   Xn, N
R:40-41-43-50-68
5 c < 10   Xn, N
R:36-40-43-50-68
2.5 c < 5   Xn, N
R:40-43-50-68
1 c < 2.5   Xn R:40-43-68
tl_files/images/modra_cara.gif
Hydroxid barnatý*1  
C, Xn

R:20/22-34

S:1/2-26-36/37/39-45

tl_files/images/modra_cara.gif
Hydroxid sodný
c 5   C R:35 S:(1/2-)26-37/39-45
2 c < 5   C R:34
0.5 c < 2   Xi R:36/38
tl_files/images/modra_cara.gif
Hydroxid vápenatý*1  
Xi

R:37/38-41

S:1/2-26-36/37/39-45

tl_files/images/modra_cara.gif
Chlorečnan draselný
    O,Xn,N R:9-20/22-51/53 S:(2-)13-16-27-61
tl_files/images/modra_cara.gif
Chlorid amonný
32 ≤ c < 40   Xn R:22-36 S:(2-)22
tl_files/images/modra_cara.gif
Chlorid barnatý
 
T R:20-25 S:(1/2-)45
tl_files/images/modra_cara.gif
Chlorid draselný*1  
- - -
tl_files/images/modra_cara.gif
Chlorid kobaltnatý
c 25   T, N R:49-60-22-42/43-50/53-68 S:53-45-60-61
2.5 c < 25   T, N R:49-60-42/43-50/53-68
1 c < 2.5   T, N R:49-60-42/43-51/53-68
0.5 c < 1   T, N R:49-60-51/53
0.25 c < 0.5   T, N
R:49-51/53
0.025 c < 0.25   T R:49-52/53
0.01 c < 0.025   T R:49
tl_files/images/modra_cara.gif
Chlorid lithný*1  
Xn, Xi
R:22-36/37/38 S:2-26-36-46
tl_files/images/modra_cara.gif
Chlorid měďnatý*1     Xn, Xi, N

R:22-36/37/38-50/53

S:2-26-36/37/39-46-60-61

tl_files/images/modra_cara.gif
Chlorid sodný*1  
- - -
tl_files/images/modra_cara.gif
Chlorid strontnatý*4
 
- - -
tl_files/images/modra_cara.gif
Chlorid uhličitý, tetrachlormethan
c 25   T, N
R:R23/24/25-40-48/23-52/53-59 S:(1/2-)23-36/37-45-59-61
1 c < 25   T, N
R:23/24/25-40-48/23-59
0.2 c < 1   Xn, N
R:20/21/22-48/20-59
0.1 c < 0.2   N R:59
tl_files/images/modra_cara.gif
Chlorid vápenatý
 
Xi

R:36

S:(2-)22-24
tl_files/images/modra_cara.gif
Chlorid železitý*1  
Xn, Xi
R:22-38-41 S:1/2-7/8-26-45
tl_files/images/modra_cara.gif
Chloroform c 20   Xn R:22-38-40-48/20/22 S:(2-)36/37
5 c < 20   Xn R:22-40-48/20/22
1 c < 5   Xn R:40
tl_files/images/modra_cara.gif
Chroman draselný
c 20   T R:49-46-36/37/38-43 S:53-45-60-61
0.5 c < 20   T R:49-46-43
0.1 c < 0.5   T R:R49-46
tl_files/images/modra_cara.gif
Jod  
Xn R:20/21-50 S:(2-)23-25-61
tl_files/images/modra_cara.gif
Jodid draselný*1

- - -
tl_files/images/modra_cara.gif
Jodid zinečnatý*4


- - -
tl_files/images/modra_cara.gif
Kafr*1  
Xi, F
R:11-36/37/38 S:2-16-26-36-46
tl_files/images/modra_cara.gif
Karbid vápenatý (kousky)*3
 
F

R:15

S:(2-)8-43

tl_files/images/modra_cara.gif
Kyselina benzoová*1  
Xn, Xi

R:22-36/37/38-42/43

S:2-22-26-36/37-46

tl_files/images/modra_cara.gif
Kyselina citrónová*1  
Xi R:36 S:25
tl_files/images/modra_cara.gif
Kyselina dusičná
c 70   O, C R:8-35 S:(1/2-)23-26-36-45
c 20   C R:35
5 c < 20   C R:34
tl_files/images/modra_cara.gif
Kyselina chlorovodíková
c 25   C R:34-37 S:(1/2-)26-45
10 c < 25   Xi R:36/37/38
tl_files/images/modra_cara.gif
Kyselina octová*2
c ≥ 90   C R:35 S:(1/2)-23-26-45
25 ≤ c < 90   C R:34
10 ≤ c < 25   Xi R:36/38
tl_files/images/modra_cara.gif
Kyselina sírová
c ≥ 15   C R:35 S:(1/2)-26-30-45
5 ≤ c < 15   Xi R:36/38
tl_files/images/modra_cara.gif
Kyselina šťavelová*1  
Xn, Xi
R:21/22-41 S:2-24/25-46
tl_files/images/modra_cara.gif
Lakmus*4  
- - -
tl_files/images/modra_cara.gif
Manganistan draselný
 
O, Xn, N
R:8-22-50/53 S:(2-)60-61
tl_files/images/modra_cara.gif
Měď kovová (kousky)*3
 
- - -
tl_files/images/modra_cara.gif
Methylenová modř*2
 
-

R:22

S:2
tl_files/images/modra_cara.gif
Methyloranž*2  
-

R:25

S:45

tl_files/images/modra_cara.gif
Mravenčan sodný*1     Xi R:36/37/38 S:2-26-36-46
tl_files/images/modra_cara.gif
Močovina*1  
- - -
tl_files/images/modra_cara.gif
Naftalen  
Xn, N
R:22-40-50/53 S:(2-)36/37-46-60-61
tl_files/images/modra_cara.gif
Octan olovnatý
 
T, N
R:61-33-48/22-50/53-62 S:53-45-60-61
tl_files/images/modra_cara.gif
Octan sodný krystalický*1  
- - -
tl_files/images/modra_cara.gif
Oxid hlinitý*1  

- -

-

tl_files/images/modra_cara.gif
Oxid manganičitý


Xn R:20/22 S:(2-)25
tl_files/images/modra_cara.gif
Oxid měďnatý*1

Xn

R:20/22

S:2-24/25-46

tl_files/images/modra_cara.gif
Oxid olovnatý (žlutý)*1

T, Xn, N

R:61-62-20/22-33-50/53

S:53-45-60-61

tl_files/images/modra_cara.gif
Oxid rtuťnatý (červený)*1  
T+, N
R:26/27/28-33-50/53 S:1/2-13-28-45-60-61
tl_files/images/modra_cara.gif
Oxid vápenatý*1  
C

R:14-34

S:2-22-26-36/37/39

tl_files/images/modra_cara.gif
Oxid zinečnatý
 
N R:50/53 S:60-61
tl_files/images/modra_cara.gif
Peroxid vodíku
c 70   C R:20/22-35 S:(1/2-)17-26-28-36/37/39-45
c 70   O R:5-8
50 c < 70   C R:20/22-34
50 c < 70   O R:8
35 c < 50   Xn R:22-37/38-41
8 c < 35   Xn R:22-41
5 c < 8   Xi R:36
tl_files/images/modra_cara.gif
Petrolej*4  c 10

Xn

R:65

S:(2-)23-24-62
tl_files/images/modra_cara.gif
Platina*4  
- - -
tl_files/images/modra_cara.gif
Pyrit*4  
- - -
tl_files/images/modra_cara.gif
Rostlinný olej*4
 
- - -
tl_files/images/modra_cara.gif
Sacharosa*2  
- - -
tl_files/images/modra_cara.gif
Síra
 
Xi

R:38

S:(2-)46
tl_files/images/modra_cara.gif
Síran draselný*1  
- - -
tl_files/images/modra_cara.gif
Síran draselno-hlinitý*2
 
- - S:22-24/25
tl_files/images/modra_cara.gif
Síran hlinitý*2  
- - -
tl_files/images/modra_cara.gif
Síran hořečnatý*1  
- - -
tl_files/images/modra_cara.gif
Síran manganatý*1  
Xn, N
R:48/20/22-51/53 S:(2-)22-61
tl_files/images/modra_cara.gif
Síran měďnatý *1  
Xn, N
R:22-36/38-50/53 S:(2-)22-60-61
tl_files/images/modra_cara.gif
Síran nikelnatý
c 25   T, N
R:49-61-20/22-38-42/43-48/23-50/53-68 S:53-45-60-61
20 c < 25   T, N R:49-61-38-42/43-48/23-51/53-68
2.5 c < 20   T, N R:49-61-42/43-48/23-51/53-68
1 c < 2.5   T R:49-61-42/43-48/23-52/53-68
0.5 c < 1   T R:49-61-43-48/20-52/53
0.25 c < 0.5   T R:49-43-48/20-52/53
0.1 c < 0.25   T R:49-43-48/20
0.01 c < 0.1   Xi R:43
tl_files/images/modra_cara.gif
Síran zinečnatý*1  
Xn, N
R:22-41-50/53 S:(2-)22-26-39-46-60-61
tl_files/images/modra_cara.gif
Síran železnatý*1  
Xn R:22-36/38 S:(2-)46
tl_files/images/modra_cara.gif
Siřičitan sodný*1  
- R:31 S:14
tl_files/images/modra_cara.gif
Sodík 32 ≤ c < 40   F, C
R:14/15-34 S:(1/2-)5-8-43-45
tl_files/images/modra_cara.gif
Sulfid sodný
 
T, C, N
R:22-24-31-34-50 S:(1/2-)26-36/37/39-45-61
tl_files/images/modra_cara.gif
Sulfid železnatý*3
 
- - -
tl_files/images/modra_cara.gif
Škrob*2  
- - -
tl_files/images/modra_cara.gif
Thiokyanatan draselný*1  
Xn R:20/21/22-32-52/53 S:2-13-36/37-46-61
tl_files/images/modra_cara.gif
Thiosíran sodný*1  
- - -
tl_files/images/modra_cara.gif
Uhličitan sodný
 
Xi R:36 S:(2-)22-26
tl_files/images/modra_cara.gif
Uhličitan vápenatý*1  
Xi R:37/38-41 S:2-26-36/37/39-46
tl_files/images/modra_cara.gif
Vápenná voda*4
 
- - -
tl_files/images/modra_cara.gif
Zinek granule*2
    - - -
tl_files/images/modra_cara.gif
Zinek práškový (stabilizovaný)
 
N R:50/53 S:60-61
tl_files/images/modra_cara.gif
Železo práškové*1
 
F

R:11

S:2-16-33-46
tl_files/images/modra_cara.gif

Námi výše uvedený seznam látek a jejich vlastností má pouze informativní charakter (tj. nemá charakter právního předpisu, není proto právně závazný) a autoři nenesou žádnou zodpovědnost za škody způsobené použitím infromací z tohoto seznamu.

Použitá literatura

  1. Bezpečnostní listy Lach-Ner - http://www.lach-ner.com
  2. Bezpečnostní listy Merci - http://eshop.merci.cz/
  3. Müller Lukáš a kol. Příručka pro začínající učitele chemie.
  4. Beneš Pavel. Použití chemických látek ve škole podle nové legislativy.