Představte studentům průmyslovou chemii

Pokud hledáte studijní texty, určitě nahlédněte na webové stránky projektu Učitel chemie. Najdete zde 4 publikace: Vybraná témata pro výuku chemie 1, 2 a 3 a publikaci Vybrané kapitoly z průmyslové chemie. Odborné studijní texty jsou čtivé a výstižné. K jednotlivým tématům navíc najdete na webových stránkách powerpointové prezentace nebo například videa pokusů, didaktické texty pro učitele či obrázky.

tl_files/Clanky/ChemSurfing/14_nahled_01.jpg

Obr. 1 Webové stránky Učitel chemie jsou zdrojem kvalitních materiálů

Výklad Průmyslové chemie můžete doplnit flashovými animacemi z webových stránek Animace schémat chemických výrob. Výukový materiál obsahuje v šesti kapitolách názorné animace popisující technologické postupy chemických výrob a postupů: výrobu kyseliny sírové, sody, železa a cementu, separaci zplodin a čištění odpadních vod.

tl_files/Clanky/ChemSurfing/14_nahled_02.jpg

Obr. 2 Názorné animace chemických výrob

Pokud chcete studentům vysvětlit, jak funguje jaderná elektrárna, určitě nahlédněte na webové stránky Čezu, kde najdete výborný flashový model "Jak funguje jaderná elektrárna" doplněný stručnými srozumitelnými popisky. Když proklikáte menu v levé části stránek, najdete spoustu dalších zajímavých odkazů - například flashové animace dalších typů elektráren.  Pokud vám animace nebude fungovat v Exploreru, vyzkoušejte jiný prohlížeč.

tl_files/Clanky/ChemSurfing/14_nahled_04.jpg

Obr. 3 Animovaný model jaderné elektrárny 

A nakonec vám představíme ještě infografiky (= informace v grafické podobě), které byly zpracovány v rámci projektu Step. Moderní srozumitelnou formou najdete v databázi zpracovanou například Výrobu olejů, Výrobu cukru nebo Výrobu piva. Klikáním na jednotlivá čísla nebo obrázky se vám postupně zobrazí informace o průběhu celého procesu.

tl_files/Clanky/ChemSurfing/14_nahled_03.jpg

Obr. 4 Infografiky – informace v grafické podobě 

Datum: 17. 03. 2015

Autoři: Jana Pučová, Veronika Švandová

Literatura:

  1. http://ucitelchemie.upol.cz/materialy.html
  2. http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/interaktivni-model-je-jak-funguje-jaderka.html
  3. http://www.chemvyr.wz.cz/
  4. http://step.vscht.cz/kategorie/infografiky/
  5. http://www.dvm.webchemie.cz/dvm/detail/45
  6. http://www.dvm.webchemie.cz/dvm/detail/54

Další články z řady ChemSurfing.