Projekty

Portál Webchemie Vás informuje o projektech s chemickou či obecně přírodovědnou tematikou, které by mohly být zajímavé především pro učitele chemie a jejich žákyNajdete zde stručné informace o projektu, seznámime vás s jejich výstupy, budeme vás informovat pořádaných akcích.

Projekty, se kterými WEBCHEMIE SPOLUPRACOVALA

Geniátor – věda a technika na dosah

tl_files/Clanky/Projekty/14_logo.gif

Cílem neziskové organizace Věda a technika na dosah, z.ú. je především zvýšení všeobecného povědomí o technických a přírodních vědách. Důraz je kladen také na podporu manuální zručnosti a badatelských schopností a kreativity mladých lidí. Více informací najdete v novém článku http://www.webchemie.cz/geniator.html

 

Badatel

tl_files/Clanky/Projekty/13_badatel_logo.jpg

Projekt Badatel chce dát šanci talentovaným středoškolským studentům, aby rozvinuli své znalosti a uplatnili svůj tvůrčí potenciál pod vedením špičkových vědeckých pracovníků. O možnostech, které projekt nabízí, se dočtete více v našem novém článku www.webchemie.cz/badatel.html.

 

 

Pevnost poznání

tl_files/Clanky/Projekty/15_logo_nove.jpg

V Olomouci se v dubnu 2015 otevřelo nové interaktivní centrum vědy s názvem Pevnost poznání, které za zhruba dvě stě milionů korun vybudovala v areálu olomoucké Korunní pevnůstky Univerzita Palackého. Jeho cílem je nenásilnou zábavnou formou popularizovat vědu a také zatraktivnit město pro turisty. Více v novém článku na www.webchemie.cz/pevnost_poznani_01.

Seznamte se s novým olomouckým projektem Pevnost poznání, který je určený široké veřejnosti a její otevření je naplánováno již na rok 2015! Více se dočtete na www.webchemie.cz/pevnost_poznani_1.html.

 


 

DALŠÍ AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY

Vida!

tl_files/Clanky/Projekty/10_logo_vida.jpg

V brněnském science centru VIDA! na vás na ploše téměř 5000 m2 čeká přes 150 interaktivních exponátů. V prosinci jsou pro návštěvníky navíc připraveny Netradiční vánoční dílny nebo filmová projekce Pidiobři 3D. Více v novém článku http://www.wechemie.cz/vida02.html

Co je to VIDA!? No přece zvolání, když objevíte něco překvapivého. „Vida! To jsem nevěděl…“. V našem novém článku najdete více informací o novém Zábavném vědeckém parku, který vznikl v rámci projektu Moravian Science Centre Brno.

 

Pop UP

tl_files/Clanky/Projekty/09_logo.jpg

Cílem projektu Pop Up je popularizovat a propagovat výsledky vědy a výzkumu na Univezitě Palackého a motivovat tak žáky ZŠ, SŠ a VOŠ ke studiu. Více informací o projektu přináší nový článek http://www.webchemie.cz/pop_up.html.

 

Přírodovědci.cz

tl_files/Clanky/Projekty/07_logo.png

Přírodovědci je komunikační projekt Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který prostřednictvím atraktivních vizuálů představuje čtyři sekce PřF UK – biologii, chemii, geografii a geologii. Více informací najdete v našem dalším článku www. webchemie.cz/prirodovedci.html.

 

Bioskop

tl_files/Clanky/Projekty/05_logo.jpg

Bioskop – vědecké výukové centrum MU, si klade za cíl přitáhnout děti a mladé lidi ke studiu přírodních věd. Centrum Bioskop nabízí žákům základních a středních škol a jejich pedagogům (většinou) zdarma kurzy zaměřené na různá témata z oblasti biologie a chemie s praktickou prací v laboratoři. Chcete se o tomto projektu dozvědět více? Pak neváhejte a přečtěte si náš článek http://www.webchemie.cz/bioskop.html.

 

UKONČENÉ PROJEKTY

Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie

Poslední projekt, který vám v tomto školním roce představíme se jmenuje Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie. V rámci tohoto projektu vzniklo mnoho materiálů pro studenty středních škol. Více v novém článku www.webchemie.cz/inovace_biologie_a_chemie.html.

 

Podpora chemického a fyzikálního vzdělávání na Gymnáziu Komenského v Havířově

V rámci projektu Podpora chemického a fyzikálního vzdělávání na Gymnáziu Komenského v Havířově vznikla spousta materiálů určených žákům vyšších tříd gymnázií. Více v našem novém článku www.webchemie.cz/fyz_chem.html.

 

Step - krok k popularizaci vědy

tl_files/Clanky/Projekty/08_logo_moje.jpg

Cílem projektu Pop Up je popularizovat a propagovat výsledky vědy a výzkumu na Univezitě Palackého a motivovat tak žáky ZŠ, SŠ a VOŠ ke studiu. Více informací o projektu přináší článek http://www.webchemie.cz/pop_up.html.

 

Česká chemie

tl_files/Clanky/Projekty/06_logo_moje.jpg

Komunikační webový portál Česká chemie vznikl v rámci projektu Partnerství pro chemii. Hlavním cílem tohoto projektu bylo propojit organizace, které se podílí a specializují na výzkum, vývoj a vzdělávání v oblasti chemie, vytvořit informační platformu pro chemii. Přečtěte si o projektu Partnerství pro chemii a portálu Česká chemie více v našem novém článku www.webchemie.cz/ceska_chemie.html.

 

Školní a webové informační centrum

tl_files/Clanky/Projekty/04_logo_moje.jpg

Projekt Školní a webové informační centrum nabízí žákům základních škol a jejich učitelům učivo zpracované v elektronické podobě. V rámci projektu vznikly také webové stránky, na kterých všechny  tyto materiály najdete. Chcete se o projektu dozvědět více? Přečtěte si náš článek http://www.webchemie.cz/webove_info_centrum.html.

 

Učitel chemie

tl_files/Clanky/Projekty/03_logo.jpg

Projekt Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie (zkráceně Učitel chemie) je zaměřený na zkvalitnění profesní přípravy budoucích učitelů chemie v navazujícím (magisterském) studiu. Více si přečtěte v našem článkuwww.webchemie.cz/ucitel_chemie.html.

 

Chemistry Is All Around Network

tl_files/Clanky/Projekty/02_logo_CIAAU.jpg

Chemistry Is All Aroud Network je dalším projektem, který bychom vám rádi představili. Je určený zejména vědeckým odborníkům a učitelům chemie. Jeho cílem je zvýšit zájem studentů o studium chemie. Více si přečtěte v našem článku na http://www.webchemie.cz/chemie_je_vsude.html.