Univerzita Palackého – Centrum vědy pro všechny (POP UP)

07. 05. 2015

Jana Pučová, Veronika Švandová

Základní informace

Web: http://www.popup.upol.cz/

Řešitelé projektu: 

  • Univerzita Palackého v Olomouci, projekt je financován Evropským sociálním fondem v ČR prostřednictvím OPVK

Cílové skupiny:

  • Projekt je zaměřený na popularizaci vědy a výzkumu na UP směrem k ZŠ, ŠŠ, VOŠ a široké veřejnosti

tl_files/Clanky/Projekty/09_Po_Up.jpg

Obr. 1: Projekt Pop UP popularizuje vědu a výzkum na UP  

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu Univerzita Palackého – centrum vědy pro všechny je zavedení celouniverzitního systému aktivit zaměřených na popularizaci a propagaci výsledků vědy a výzkumu, prováděných na univerzitě. Projekt si klade za cíl interaktivní formou prezentovat možnosti vědy, výzkumu a vývoje na Univerzitě Palackého, jejich výsledky a přínos pro dané segmenty společnosti u zvolených cílových skupin v kontextu posílení jejich zájmu o aktuální či budoucí zapojení do vědecko-výzkumných činností.

Hlavní aktivity

Literatura

  1. http://www.popup.upol.cz/
  2. https://www.facebook.com/popularizaceUP

Zkušenosti

Máte vlastní zajímavou zkušenost s tímto projektem? Napište ji níže do komentáře!

Komentáře