Podmínky registrace

Registrace na portálu Webchemie je možné pro jakoukoli osoba, která odesláním registračního formuláře uděluje souhlas s následujícími podmínkami:

  1. souhlas s zpracováním osobních údajů pro účel správy portálu Webchemie,
  2. souhlas se zveřejněním údajů na portále Webchemie, u kterých v registračním formuláři uživatel nezvolí možnost nezveřejňovat,
  3. souhlas s používáním portálu pouze pro výukové účely, 
  4. souhlas se s "slušným chováním" na portále - především na něj nebude uživatelem ukládán nebo jiným způsobem prezentován žádný nevhodný obsah (tj. jakýkoli obsah nesouvisející s výukou chemie či s popularizací chemie jakožto vědního oboru).