Přírodovědné motivující centrum

03. 05. 2016

Jana Pučová

Základní informace

Cílové skupiny:

 • projekt je určený žákům ZŠ a SŠ i ostatním zájemcům (po domluvě)

tl_files/Clanky/Projekty/19_nahled.jpg

Obr. 1: Ukázka 3D modelu pivovaru 

Cíle projektu

 • Nadchnout žáky ZŠ a SŠ pro studium a zájem o přírodní vědy pomocí interaktivních 3D modelů různých technických zařízení.
 • Popularizace přírodních a technických oborů.
 • U modelů je kladen důraz na technologii a ne na věrnou kopii reálného zařízení.

Hlavní výstup

V rámci projektu vzniklo na SPŠCH v Brně nové Přírodovědné motivující centrum obsahující 8 interaktivních 3D modelů technických zařízení.  Části modelů jsou pro větší názornost podsvíceny, každý z nich obsahuje minimálně jednu hru simulující reálný provoz v daném zařízení. Modely jsou propojeny s obslužným softwarem (ovládaným dotykovým monitorem), jehož součástí je i závěrečný test a možnost zasílat data do řídícího centra (možnost tisku, promítnutí na plátno). V centru naleznete tyto modely:

 • Jaderná elektrárna
 • Čistírna odpadních vod
 • Fotosyntéza
 • Pivovar
 • Spalovna komunálního odpadu
 • Přečerpávací vodní elektrárna
 • Rodinný dům
 • Drobné modely a měřící sady

Řešitelé projektu:

SPŠCH Vranovská 65, Brno ve spolupráci s odborníky. Projekt byl spolufinancován z prostředků ROP NUTS II Jihovýchod. Motivující centrum bylo slavnostně otevřeno 22.3.2016.

Literatura 

 1. http://www.spschbr.cz/cs/aktivity-skoly/ze-skoly/motivujici-centrum_49-42/
 2. Ing. Tomáš Buriánek: Prezentace Přírodovědné motivující centrum, 2016


Máte vlastní zajímavou zkušenost s tímto projektem? Napište ji níže do komentáře!


Komentáře