1. perioda

1. perioda

 1. Hoří Helium! [7]

2. perioda

2. perioda

 1. bal Bedřich Boženu Celou Nahou, O Fuj Nestydo. [1]
 2. Libor Bere Balík Cigaret Na Opálení Fialových Necků. [7]
 3. Lidoop Bertík Běžel Cestou Necestou Od Falešné Nevěrnice. [14]
 4. bivý Bernardýn Byl  Cestou Na Ostrov Floridu Nevrlý. [4,15]

3. perioda

3. perioda

 1. Naše Magda Alana Sirkou Přitiskla, Sloupem Cloumala Arytmicky. [7]
 2. Naštvaná Magda Alešovi Sikla, Projedeme Spolu Celou Argentinu. [11]
 3. Na Magdu Alkohol Silně Působí S Colou A rumem. [17]

4. perioda

Triáda železa

FeCoNi

 1. Ferda Cosi Ničí. [22]

5. perioda

5. perioda

 1. Rybíz  Srovnala  Yveta  Zrnková,  Nabídla  Monice  Ticové  Rum,  Rychle  Padla  Agonie  Cedila  Infikovaný  Sníh  Sbírala  Tereza  I  Xenie. [7]

Triáda lehkých platinových kovů

RuRhPd

 1. Ruda Rozhodil Podstavec. [22]

6. perioda

6. perioda

 1. Csc  Baroš  Lapil  Hafana,  Taky  Wolfa,  Respektive  Oskara.  Irena  Ptáčková  Automobilové  Hagusy  Tlačila  Přibité  k  Bicyklu,  Potom  Atakovala  RnDr. [7]

Lanthanoidy

Lanthanoidy

 1. (Laciné) Ceny Prasat Nedovolily Prometheovi Smésti Europu GdTby chaly Horkou Erotikou Tmavými Ybiškovými Loukami. [1]
 2. CePraha Nadšeně Pomohla Smutnému Eulenšpíglovi, GdTen blbec chal Horký Er, Tímto: Ýbla žkem. [2]
 3. Cestou Prérií Nedodržel Předem Smluvenou Cestu. Gazdo To bys dobyl Horní Eratovice za Tmy. NevYbočuj! Loudáš se! [12]

Triáda těžkých platinových kovů

OsIrPt

 1. Osaměl Irský Patriarcha. [22]

7. perioda

Aktinoidy

Aktinoidy

 1. (Osmdesát devět Activních) Thébanů chalo Ukrutné Nepřístojnosti jčujíce Americký Camýk Bokakotorskému Calífovi Esteticky Formujíce Mladého Noblemana Laworowicou. [1]
 2. (Activní) Thor chal Ukrutné Nepřístojnosti líce Americké Camelky Babičky Celofánem Esteticky Formujíce Mladého Nobela Leprou. [22]
 3. Tohle Pane Umím Napsat lkou Amerického Computeru, Bikos Californské a Estonské Firmy Modelují NoLehrery. [2]
 4. (Activita) Theodorových Pazourů Urážela Nepůvabnou Pubertální Američanku Cumlající Bkem Café Espresso s Filmovým Mdencem Novákem Lórencem. [2]