Archiv soutěže Online učitel chemie

Leták 

Soutěž byla určena všem učitelům chemie na základní nebo střední škole či víceletém gymnáziu a studentům učitelství chemie.

Datum zahájení: 1. 5. 2012

Datum ukončení: 31. 10. 2012

Zadání:

Téma - libovolné chemické téma, které lze využít ve výuce na ZŠ, SŠ či gymnáziu

Kategorie:

  1. nejlepší prezentace (Microsoft Office PowerPoint, OpenOffice Impress) – formáty ppt, pptx, odp
  2. nejlepší prezentace pro interaktivní tabuli (ActiveInspire resp. ActiveStudio, SMART Notebook) - formáty flp, flipchart, notebook
  3. nejlepší textový dokument (Microsoft Office Word, OpenOffice Writer) - formáty doc, docx, odt, tex

C1 - Výklad určitého tématu
C2 – Příprava na vyučovací hodinu/y
C3 – Návod na chemický pokus

Hodnotit se bude:

  1. praktická využitelnost materiálu ve výuce
  2. nápaditost zvoleného tématu
  3. kvalita způsobu zpracování (pokrytí tématu, didaktická správnost)
  4. didaktické a metodické poznámky (např. u pokusů poznámky k bezpečnosti)
  5. grafická úroveň a přehlednost
  6. dodržování autorských práv na použité zdroje, obrázky, tabulky a grafy

Abyste se mohl/a soutěže zúčastnit je třeba si zvolit vhodné téma, vybrat jednu ze soutěžních kategorií A, B, C (a v případě zvolení kategorie C pouze jednu z podkategorií C1, C2, nebo C3). Soutěžní materiál odevdejte pomocí přihlášky na Webchemii. Před vytvářením soutěžního materiálu si prostudujte "Pravidla soutěže" - přihlášením do soutěže totiž vyjadřujete souhlas s těmito pravidly a zavazujete se je plně dodržovat.

Vítězové

Absolutní vítězka - Hana Sloupová, ZŠ Sušice

vyhrává: Chemicky odolný USB teploměr Vernier v ceně 1700 Kč!,

soutěžní materiál

Kategorie A:

1. místo - Hana Sloupová,
ZŠ Sušice

vyhrává: 16 GB Flash disk s vysokou rychlostí zápisu,

soutěžní materiál

Kategorie B:

1. místo - Hana Sloupová,
ZŠ Sušice

vyhrává: Webová kamera LOGITECH C210 (1.3Mpix),

Kategorie C3:

1. místo - Radovan Sloup, Gymnázium Sušice

vyhrává: 16 GB Flash disk s vysokou rychlostí zápisu,

soutěžní materiál

Jelikož se v každé kategorii zúčastnili maximálně 3 soutěžcíí, ocenili jsme, dle pravidel soutěže, pouze první místa.

Smějící se Všem vítězům velmi blahopřejeme a posíláme jim výherní ceny (informujeme Vás přes e-mail).