Výukové materiály z Internetu – tentokrát na téma Nukleové kyseliny

Mnoho materiálů na téma nukleové kyseliny najdete na webových stránkách RNDr. Milady Teplé, Ph.D. Kromě výukového textu sestaveného formou otázek a odpovědí zde najdete také powerpointové prezentace, animace, obrázky a další. Všechny materiály jsou maximálně přehledné a srozumitelné.

Dalším cenným zdrojem ucelených informací o nukleových kyselinách jsou webové stránky Genetika – Biologie. Pod odkazem Molekulární genetika najdete snad veškeré informace, které hledáte. Jedná se o poměrně náročnější text doplněný potřebnými vzorci, obrázky a schématy

tl_files/Clanky/ChemSurfing/25_nahled.jpg

Obr. 1: Ukázka z webových stránek Genetika - Biologie

Z dalších internetových výukových materiálů, které se týkají nukleových kyselin bychom vás rádi upozornili ještě na obsáhlou powerpointovou prezentaci, kterou najdete na portále rvp.cz a pracovní list Nukleové kyseliny, který vznikl na Střední zdravotnické škole v Karviné. Oba tyto materiály je možné zařadit do výuky chemie na střední škole.

Pokud hledáte způsob, jak se studenty procvičit Nukleové kyseliny zábavnou formou, pak je tu možnost zahrát si se studenty AZ-kvíz. Zadání hry si můžete stáhnout z portálu rvp.cz a ušetříte tak spoustu času. 

Datum: 15. 12. 2015

Autoři: Jana Pučová, Veronika Švandová

Literatura:

  1. http://www.studiumbiochemie.cz/na.html
  2. http://www.sszdra-karvina.cz/bunka/che/10nuk/nuk1.htm
  3. http://www.genetika-biologie.cz/molekularni-genetika
  4. http://dum.rvp.cz/materialy/nukleove-kyseliny.html
  5. http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/1548/zadani_hry.pdf