Moje perpetuum mobile

Základní informace

Web: http://www.pevnostpoznani.cz/soutez [1]

Organizátor:  Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pro koho?

Soutěž je určena pro děti ve věku 10 – 14 let (kategorie A) a mládež ve věku 15 – 18 let (kategorie B). Účastníci musí mít trvalé bydliště na území České republiky. Soutěžit mohou jednotlivci nebo týmy.

Náhled webu

tl_files/Souteze/images/Nahledy/nahled_perpetuum_mobile.jpg

Charakteristika

V této soutěži jsou soutěžící povinni vytvořit soutěžní materiál, který popisuje základní technickou přípravu a výrobu interaktivního exponátu, který bude nejpozději do termínu slavnostního otevření Pevnosti poznání na náklady pořadatele soutěže zhotoven. Při plnění úkolu i jeho zpracovávání je možné spolupracovat se svými učiteli a dalšími dospělými osobami.

U navrženého exponátu není rozhodující technika výroby, omezení je dáno jen cenou výroby (zhruba do 50 tisíc Kč), samonosnou konstrukcí, přenositelností v rámci výstavy a prostorovými požadavky (žádný rozměr - šířka, výška, hloubka - nepřesáhne 2 metry). 

Návrh by měl návštěvníky originální formou seznámit s přírodními vědami. Exponát by měl vysvětlovat základní principy určitého jevu, přírodního zákona nebo například způsob fungování stroje, zařízení či předmětu vytvořeného lidskou rukou. 

Kdy probíhá?

Soutěž probíhá do 30. listopadu 2013 do 24.00 hod

Příprava

V soutěži je třeba se připravit na hodnocení odborné poroty, která se bude zaměřovat především na tyto kategorie:
 • přínos pro popularizaci vědy, užitná hodnota
 • jedinečnost, neotřelost návrhu
 • atraktivita exponátu, míra invence
 • kvalita přiložené dokumentace
 • grafické zpracování. [2]

Ceny

Vítězný návrh v každé kategorii bude na náklady pořadatele realizován a nejméně po dobu 6 měsíců vystaven v Pevnosti poznání. Na autory prvních tří návrhů čeká jednoroční volná vstupenka do Pevnosti poznání. [2] 

Přihlášení

Pro přihlášení je třeba vyplnit písemně formulář přihlášky, který je možno nalézt na hlavní stránce soutěže, a spolu s návrhem exponátu ho zaslat na adresu: Pevnost poznání, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc. Je možno se přihlásit i doručením elektronického dokumentu, obsahujícím vytištěnou, vyplněnou a scanovanou přihlášku, případně i další přílohy, prostřednictvím e-mailu na adresuzdenek.hrazdila@upol.cz

Literatura

  1. http://www.pevnostpoznani.cz/soutez
  2. http://www.pevnostpoznani.cz/files/Soutez_PP_propozice.pdf

Zkušenosti

Soutěž je tento rok zcela nová. Hlavní v této soutěži je vynalézavost a nápaditost, ale také schopnost vymyslet stroj, který půjde skutečně sestrojit. Soutěž propojuje přírodní vědy a rozvíjí logické myšlení žáků. Cílem je podpořit kreativitu dětí a mládeže a nabídnout možnost ponořit se do hlubin techniky. 

Máte vlastní zajímavou zkušenost s touto soutěží? Napište ji níže do komentáře!

Komentáře