Elektronické materiály pro výuky chemie vzniklé v rámci projektů

První webové stránky, které bychom vám dnes rádi představili, vznikly v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT řešeného na gymnáziu v Jevíčku. Pro výuku chemie bylo vytvořeno dvacet powerpointových prezentací pro studenty 1. – 3. ročníků gymnázií. Přehledně a pečlivě zpracovaná témata jsou doplňují obrázky a fotografie. 

tl_files/Clanky/ChemSurfing/27_materialy_z_projektu.jpg

Obr. 1: Webové stránky projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Webové stránky projektu Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie jsme vám již přestavili v našem seriálu článků Projekty. V rámci tohoto projektu, jehož cílem bylo inovovat školní vzdělávací program v oblasti člověk a příroda, vznikly pracovní sešity pro laboratorní práce v chemii a biologii a výukové moduly pro interaktivní tabule v obou předmětech. 

Velké množství elektronických materiálů vzniklo také v rámci projektu Podpora chemického a fyzikálního vzdělávání na gymnáziu Komenského v Havířově. V rámci projektu vzniklo několik desítek laboratorních cvičení a výukových prezentací pro chemii a fyziku v 1. a 3. ročnících středních škol. Všechny materiály jsou na vysoké odborné úrovni a určitě stojí za přečtení.

Elektronické materiály, které můžete využít při procvičování biochemie na středních školách, vznikly v rámci projektu Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. V každém z materiálů najdete několik otázek včetně autorského řešení.

Pro podporu výuky chemie na základních školách vznikly elektronické materiály v rámci projektu Školní a webové informační centrum. Najdete zde několik desítek přehledně zpracovaných témat učiva osmého a devátého ročníku základních škol. V rámci projektu vzniklo také mnoho materiálů pro ostatní předměty.

tl_files/Clanky/ChemSurfing/27_nahled02.jpg

Obr. 2: Webové stránky projektu Moderně nejen v přírodních vědách

Pro výuku chemie na základních školách doporučuje prostudovat také webové stránky Domácí pokusy z chemie, které vznikly v rámci projektu EU – Moderně nejen v přírodních vědách. Najdete zde několik desítek přehledně zpracovaných jednoduchých školních pokusů, nechybí ani srozumitelné vysvětlení a fotografická dokumentace průběhu pokusu.

Datum: 12. 01. 2016

Autoři: Jana Pučová, Veronika Švandová

Literatura:

  1. http://dum.gymjev.cz/VY_32_INOVACE_18/
  2. http://www.agkm.cz/projekt_inovace/
  3. http://www.gymnaslo.cz/dumy/biochemie
  4. http://fyz-chem.gkh.cz/
  5. http://vyuka.zsjarose.cz/index.php?action=lesson_list&id=9&yearLimit=
  6. http://www.zsletohrad.cz/eu/chemie/