Laboratorní technika na Internetu

Největším zdrojem informací vám pravděpodobně budou webové stránky Laboratorní technika, které vznikly na katedře chemie PdF MU. Najdete zde snad vše, co potřebujete pro práci v laboratoři vědět. Kromě podrobného laboratorního řádu a teorie bezpečnosti práce je dostupná (bohužel mírně zastaralá) legislativa práce v chemické laboratoři. Dále je na webu velice podrobně zpracováno téma Vybavení laboratoře – je zde podrobný seznam laboratorních pomůcek včetně jejich charakteristiky, možností použití a fotografie nebo obrázku. Dále jsou zde k nastudování připraveny Základní laboratorní operace, včetně videozáznamů, fotografií nebo schémat. Stáhnout si můžete několik Návodů k laboratorním úlohám a několik Testů.  

tl_files/Clanky/ChemSurfing/10_Laboratorni_nahled01.jpg

Obr. 1 Laboratorní technika zpracovaná na PdF MU

Snad ještě podrobnější výklad nabízí publikace Laboratorní technika, která vznikla na Katedře anorganické chemie UK pro studenty předmětu Laboratorní technika. V publikaci je zpracovaná bezpečnost práce, vybavení laboratoře a základní laboratorní operace. V závěru publikace najdete návody na provedení několika náročnějších laboratorních úloh. 

Téma Práce v laboratoři je také zpracované v Multimediální učebnici E-chembook.eu určené především studentům středních škol. Najdete zde stručný a výstižný výklad základů laboratorní techniky a bezpečnosti práce včetně stručného seznamu laboratorních pomůcek. Téma je doplněno několika desítkami návodů do laboratorních cvičení, které je vhodné zařadit do výuky chemie na středních školách.

 

tl_files/Clanky/ChemSurfing/10_Laboratorni_nahled02.jpg

Obr. 2 Laboratorní technika na portále e-chembook.eu

Výukový videopořad Odměrné laboratorní sklo seznamuje studenty s hlavními zásadami práce s kádinkami, odměrnými válci, odměrnými baňkami, pipetami a byretami. Část filmu je věnována značení laboratorního skla. Na webu se můžete podívat na krátký sestřih filmu nebo zakoupit celý film na CD ROM. Na webu najdete také výukový text Odměrné laboratorní sklo.

tl_files/Clanky/ChemSurfing/10_Laboratorni_nahled03.jpg

Obr. 3 Výukový videopořad Odměrné laboratorní sklo

Datum: 20. 01. 2015

Autoři: Jana Pučová, Veronika Švandová

Literatura:

  1. http://www.ped.muni.cz/wchem/sm/hc/labtech/index.html
  2. http://web.natur.cuni.cz/anorchem/LabTech/Text/LT.pdf
  3. http://www.e-chembook.eu/cz/prace-v-laboratori
  4. http://labsklo.vkatelier.cz/
  5. http://dvm.webchemie.cz/dvm/detail/66
  6. http://dvm.webchemie.cz/dvm/detail/6

Další články z řady ChemSurfing.