Kontakty

V případě jakýchkoli problémů, dotazů či nápadů  souvisejících s portálem Webchemie či výukou chemie nás neváhejte kontaktovat na adrese sprava@webchemie.cz. Můžete také přímo kontaktovat správce příslušné části portálu na adresách uvedených v následující tabulce.

Část portálu Proč kontaktovat? Správce E-mail
Celý portál upozornění na nefunkční stránky či odkazy a jiné chyby na portále či našem Facebooku, sponzorské dary, nabídky spolupráce Mgr. Veronika Švandová, Ph.D. sprava@webchemie.cz
Výukové materiály upozornění na nefunkční stránky či odkazy a jiné chyby v naší databázi výukových materiálů Mgr. Jana Pučová
dvm@webchemie.cz
Články upozornění na odborné chyby v našich článcích Mgr. Jana Pučová
clanky@webchemie.cz
Soutěže zájem o propagaci Vámi organizované soutěže s chemickou/přírodovědnou tematikou, opravy informací o námi prezentovaných soutěžích, řešení nejasností ohledně soutěží Webchemie, sponzorské dary do soutěží Webchemie Bc. Ludmila Lněničková
souteze@webchemie.cz
Kalendář akcí zájem o propagaci Vámi organizované akce s chemickou/přírodovědnou tematikou, opravy informací o námi prezentovaných akcích, Mgr. Martina Dížková
kalendar@webchemie.cz

Pokusy

upozornění na nefunkční stránky či odkazy a jiné, např. odborné chyby v Pokusech na našem portále a na Facebooku Bc. Jakub Přichystal
pokusy@webchemie.cz

 

Portál Webchemie je spravován týmem dobrovolníků (studentů a učitelů z praxe) pod záštitou Univerzity Palackého v Olomouci. Chcete-li přímo kontaktovat určitého správce, můžete tak učinit na některé z  následujících adres.

Funkce Správce E-mail
Hlavní správce portálu Mgr. Veronika Švandová, Ph.D. svandova@webchemie.cz
Hlavní správce Článků a Výukových materiálů Mgr. Jana Pučová
pucova@webchemie.cz
Hlavní správce Soutěží, autorka článků Bc. Ludmila Lněničková
lnenickova@webchemie.cz
Hlavní správce Kalendáře akcí Mgr. Martina Dížková
dizkova@webchemie.cz
Správce Pokusů Bc. Jakub Přichystal
prichystal@webchemie.cz
Hlavní správce Facebooku Bc. Magdalena Techetová
techetova@webchemie.cz
Autorka článků Bc. Lucie Kujanová
kujanova@webchemie.cz

Grafička

Helena Fadrná
fadrna@webchemie.cz

 


Na správě portálu se dále dříve podíleli: Mgr. Hana Ševčíková (autorka článků), Mgr. Alena Ulichová (hlavní správce Kalendáře akcí), Mgr. Tomáš Hluska (správce Soutěží), Bc. Jakub Martínek (správce Soutěží a Výukových materiálů), Mgr. Daniel Šrajbr (správce Výukových materiálů).