Chemická Olympiáda

Kdy probíhá

Zadání domácí části školních kol kategorií B, C a D (spolu se zadanými tematickými okruhy) je zveřejněno na začátku školního roku. Vlastní testy školního až krajského kola těchto kategorií probíhají od února do dubna (pro každou kategorii zvlášť). 

Zadání pro kategorie A a E bývá zveřejněno na konci školního roku a školní a krajské kolo bývá v listopadu až prosinci. Celostátní kolo pak bývá v lednu následujícího roku. Pro nejlepší soutěžící z kategorie A pak navazuje soustředění pro Mezinárodní Chemickou Olympiádu a v létě probíhá soustředění v Běstvině pro úspěšné řešitele Celostátního kola. Podrobněji viz Harmonogram Chemické olympiády pro rok 2016/2017 [5].