Karboxylové kyseliny na Internetu

Pro žáky vyšších tříd gymnázií a jejich učitele jsou určené materiály Chemické názvosloví – Karboxylové kyseliny, které najdete na metodickém portále RVP. V powerpointové prezentaci najdete výklad názvoslovných principů tvorby vzorců a názvů karboxylových kyselin a přehled nejvýznamnějších kyselin. V závěru prezentace (a také v samostatném pracovním listu) je několik úloh na procvičení vzorců, názvů a vlastností těchto sloučenin.

tl_files/Clanky/ChemSurfing/12_Karboxylove kyseliny_nahled01.jpg

Obr. 1: Ukázka z powerpointové prezentace Chemické názvosloví – Karboxylové kyseliny

Na webových stránkách vydavatelství VŠCHT můžete zdarma číst on-line publikaci Organická chemie I. Ve dvanácti kapitolách určených primárně bakalářským studentům je systematicky probrána struktura a reaktivita základních skupin organických sloučenin. Kapitola 10 je věnována Karboxylovým kyselinám – najdete zde podrobný výklad jejich struktury, fyzikálních a chemických vlastností, reaktivity a také přehled technicky významných sloučenin.

tl_files/Clanky/ChemSurfing/12_Karboxylove kyseliny_nahled02.jpg

Obr. 2: On-line publikace Organická chemie I

Několik materiálů ke karboxylovým kyselinám vzniklých v rámci diplomové práce najdete také na webových stránkách Petry Váňové, studentky Přf UK. Úvodní powerpoitová prezentace Karboxylové kyseliny mezi námi vás seznámí se základními karboxylovými kyselinami. Dále najdete na webu nejrůznější pracovní listy (včetně autorských řešení), test na funkční deriváty karboxylových kyselin, návody do laboratorních cvičení či videa zajímavých experimentů.

tl_files/Clanky/ChemSurfing/12_Karboxylove kyseliny_nahled03.jpg

Obr. 3: Náhled webových stránek Petry Váňové, studentky PřF UK

Datum: 17. 02. 2015

Autoři: Jana Pučová, Veronika Švandová

Literatura:

  1. http://dum.rvp.cz/materialy/chemicke-nazvoslovi-karboxylove-kyseliny.html
  2. http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-80-7080-561-7/anotace/
  3. http://www.chemievanova.websnadno.cz/
  4. http://www.dvm.webchemie.cz/dvm/detail/64

Další články z řady ChemSurfing.