NMR, HPLC, GC-MS…aneb Instrumentální analýza na Internetu

Pokud vůbec netušíte, co analytická chemie vlastně je, doporučujeme nahlédnout do publikace Základy metod analytické chemie. Kromě popisu základních instrumentálních analytických metod zde najdete také vysvětlení acidobazických či komplexotvorných reakcí.

Všem SŠ učitelům a studentům s hlubším zájmem o studium Nukleární magnetické resonance je určená publikace NMR. Téma je zde přehledně rozděleno do několika kapitol, vše je doplněno názornými obrázky. Na webu najdete ukázky chemických posunů některých izotopů, fotografie NMR spektrometru a odkazy na další webové stránky, které jsou metodě NMR věnovány. Zájemci o hlubší studium chromatografických metod jistě ocení skripta Chromatografie. Podrobný přehled jednotlivých chromatografických metod následuje stručný výklad několika z nich. Dejte si však pozor na některé zastaralé zkratky.

tl_files/Clanky/ChemSurfing/24_nahled.jpg

Obr. 1:Ukázka z webových stránek firmy Waters

Náročnější zájemci o studium instrumentálních analytických metod mohou najít potřebné informace na webových stránkách firmy Waters, dodavalele techniky do analytických laboratoří. Anglicky psané návody jsou doplněné názornými obrázky, grafy a tabulkami.

Datum: 17. 11. 2015

Autoři: Jana Pučová, Veronika Švandová

Literatura:

  1. http://www.sci.muni.cz/~analchem/files/pdf/bartusek_skripta.pdf
  2. http://www.studiumchemie.wz.cz/NMR/index.php?stranka=uvod
  3. http://old.lf3.cuni.cz/chemie/cesky/materialy_B/chromatografie.doc
  4. http://www.waters.com/waters/en_CZ/Primers/nav.htm?locale=en_CZ&cid=10048920