"I love kohoutková"

Základní informace

Web: http://www.smv.cz/pro-stredni-skoly.html

Organizátor: společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. - člen skupiny Veolia Voda ČR, a.s.

Pro koho?

Do soutěže se mohou přihlásit studenti středních škol ve věku 15-20 let včetně, a to buď jako jednotlivci nebo ve skupinkách 2 – 4 členů

Náhled webu

tl_files/Souteze/images/Nahledy/nahled kohoutkova.gif

Charakteristika

Cílem této soutěže je zvýšení propagace pitné vody z vodovodu jako nápoje každodenní spotřeby, který je šetrný vůči přírodě (bez plastových obalů a dopravy).

Studenti vytvoří krátké video (délka 30s – 3 min) ve formátu AVI, MOV, MPG či WMV, ve kterém vyjádří svůj pozitivní vztah ke kohoutkové vodě. Video může být animované či hrané a musí obsahovat důvody, proč je dobré pít vodu z kohoutku. Ve videu nelze použít jakýkoliv autorsky chráněný materiál (hudbu, loga, obchodní značky apod.). Autor/autoři videa musí získat písemný souhlas s převodem práv a pořízením obrazových záznamů od každého účastníka soutěže, který se na tvorbě videa podílí, případně od zákonného zástupce, pokud je účastník nezletilý.

Videa budou hodnocena nejdříve v regionálních kolech a posléze v kole celostátnímDo celostátního kola postupuje z každého z regionálních kol nejlépe hodnocený projekt. Vyhlášení výsledků proběhne v druhé polovině června 2012. Výsledky budou všem soutěžícím oznámeny písemně a na internetových stránkách organizátora soutěže.

Kdy probíhá?

Přihlášení do soutěže je vhodné co nejdříve přihlašovacím emailem. Soutěžní materiál lze poslat do 31. 5. 2012.

Příprava

Hodnocení sotuěžního materiálu probíhá v těchto kritériích:

  • obsah
  • kreativita
  • originalita
  • kvalita zpracování 
  • technické provedení.

Ceny

Výtězný kolektiv studentů celostátního kola získá finanční cenu 20 000 Kč. Druhou cenou jsou digitální fotoaparáty (pro každého člena kolektivu jeden) v celkové hodnotě 15 000 Kč a třetí cenou odborné publikace z nakladatelství Slovart dle vlastního výběru v celkové hodnotě 5 000 Kč.  

Přihlášení

Do soutěže se přihlašuje co nejdříve prostřednictvím emailové adresy soutez@kohoutkova.cz.  Do přihlašovacího emailu je potřeba uvést název a adresu školy, třídu, počet studentů ve skupince, telefon a emailovou  adresu kontaktní osoby. Soutěžní materiál vypalte na CD nebo DVD a zašlete jej v obálce s heslem „I love kohoutková“  do 31. května 2012 na adresu společnosti, která tuto soutěž pořádá (adresa vám bude zaslána emailem po přihlášení).

Literatura

  1. http://www.smv.cz/pro-stredni-skoly.html
  2. http://www.smv.cz/res/data/056/006219.pdf

Zkušenosti

Máte vlastní zajímavou zkušenost s touto soutěží? Napište ji níže do komentáře!

Komentáře