Nahlédněte do historie chemie

Velké množství informací nabízejí webové stránky Historie chemie, které vznikly jako studijní materiál pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Přehledným způsobem shrnují významné chemické mezníky v dějinách lidstva a provázanost přírodních věd v průběhu staletí. Samostatné kapitoly tvoří Osobnosti chemie, Nositelé Nobelovy ceny za chemii a Důležité teorie, objevy a výroby.

tl_files/Clanky/ChemSurfing/19_nahled01.jpg

Obr. 1: Historie chemie přehledně na webových stránkách

Pokud při výuce používáte powerpointové prezentace, doporučujeme nahlédnout do materiálu Dějiny chemie, který je uložený na portále RVP. Autorka v prezentaci přehledně shrnuje vývoj chemie jako studium látek a jejich přeměn. Z každého období jsou vybráni filozofové či vědci, kteří pomohli utvářet dějiny. Poněkud náročnější prezentace Historie chemie vznikla jako studijní materiál pro studenty chemie TUL. Obě prezentace jsou určené pro studenty středních škol.

tl_files/Clanky/ChemSurfing/19_nahled02.jpg

Obr. 2: Ukázka z prezentace uložené na portále RVP

Pro žáky základních škol je určená spíše prezentace Význam a historie chemie. Jednoduchým způsobem shrnuje historický vývoj chemie včetně alchymie, dále pak také poukazuje na význam a nebezpečí dnešní chemie.

tl_files/Clanky/ChemSurfing/19_nahled03.jpg

Obr. 3: Ukázka z prezentace určené pro žáky ZŠ

O alchymii, velké kapitole v dějinách chemie, toho bylo sepsáno hodně. Za přečtení určitě stojí například článek Alchymie - po stopách chemického prapůvodu, který jednoduchou formou shrnuje podstatu alchymistického bádání.   

Datum: 28. 05. 2015

Autoři: Jana Pučová, Veronika Švandová

Literatura:

  1. http://www.ped.muni.cz/wchem/sm/hc/hist/
  2. http://www.webchemie.cz/materialy/dvm/detail/68
  3. http://dum.rvp.cz/materialy/dejiny-chemie-3.html
  4. http://www.slideshare.net/kchtul/historie-chemie
  5. http://www.zs-studanka.cz/dum-8roc-chem-vyznam_a_historie_chemie_8_r..pdf.html
  6. http://www.ceskachemie.cz/svet-chemie/popularni-chemie/zajimavosti-ze-sveta-chemie/alchymie-po-stopach-chemickeho-prapuvodu#.VVBUVblxlKg