Geniátor – věda a technika na dosah

15. 10. 2015

Jana Pučová

Základní informace

Cílem neziskové organizace Věda a technika na dosah, z.ú. je především zvýšení všeobecného povědomí o technických a přírodních vědách. Organizace usiluje též o podporu manuální zručnosti, rozvíjení badatelských schopností mladých lidí a jejich kreativity. Důraz je kladen zejména na všestrannost zprostředkovávaných vědeckých poznatků a technických inovací a na jejich zpřístupňování všem, kdo o ně projeví zájem. Organizace spolupracuje s nejrůznějšími subjekty – školami, průmyslovými podniky, médii, neziskovými organizacemi i zdravotnickými zařízeními.

Členové mají v oblasti popularizace vědy více než patnáctileté zkušenosti. Stáli například u zrodu první dětské univerzity v České republice (Univerzita dětského věku při PřF UP v Olomouci od 2007, Přírodovědných jarmarků tamtéž od 2000, Přírodovědného časopisu PŘČA od 2007).

Web: http://www.geniator.cz/

Cílové skupiny: předškolní děti, žáci základních škol, studenti středních škol 

tl_files/Clanky/Projekty/14_geniator.jpg

Obr. 1: Ukázka webových stránek projektu

Hlavní aktivity neziskové organizace:

Kdo je členem neziskové organizace?

Nezisková organizace Věda a technika na dosah z. ú. sdružuje lidi z nejrůznějších oborů. Do spolupráce je zapojen např. RNDr. Juraj Ševčík, PhD. (bývalý děkan Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci) nebo matematička Mgr. Blanka Krausová (iniciátorka a hlavní manažerka projektu muzea vědy Pevnost poznání v Olomouci).

Kdy probíhá?

Od roku 2015.

Literatura:

  1. http://www.geniator.cz/

Zkušenosti

Máte vlastní zajímavou zkušenost s tímto projektem? Napište ji níže do komentáře!

Komentáře