Elektrochemie v elektronické podobě

Cenným zdrojem ucelených informací o elektrochemii je například diplomová práce Studijní materiál pro předmět fyzikální chemie. Text poměrně náročnější publikace, která je určena především studentům bakalářského studia učitelství chemie na PdF MU, je doplněný potřebnými vzorci, obrázky, tabulkami a schématy.  

tl_files/Clanky/ChemSurfing/28_nahled.jpg

Obr. 1 Úvodní stránka příkladníku Příklady z fyzikální chemie online

K procvičení elektrochemických úloh a příkladů doporučujeme sedmou kapitolu příkladníku Příklady z fyzikální chemie online. Přehledná elektronická publikace, která vznikla na Ústavu fyzikální chemie VŠCHT Praha, je ideální pomůckou k usnadnění aplikace teoretických vztahů při řešení praktických problémů.

Z dalších internetových výukových materiálů, které se týkají elektrochemie, bychom vás rádi upozornili na powerpointovou prezentaci Elektrochemie, kterou najdete na webu FS ČVUT a pracovní list Beketovova řada kovů, který může sloužit k zopakování probraného učiva. K praktickému ověření platnosti Beketovovy řady kovů doporučujeme pracovní návod do laboratorního cvičení Elektrochemické rovnováhy. Všechny tyto materiály je možné zařadit do výuky chemie na střední škole.

Pokud hledáte materiály pro výuku elektrochemie na základních škole, pak určitě prozkoumejte pracovní listy Řada napětí kovů (Beketovova řada) a Redoxní reakce. Oba materiály vznikly v rámci projektů OPVK a jsou určeny k zopakování učiva.

Datum: 12. 04. 2016

Autoři: Jana Pučová, Veronika Švandová

Literatura:

  1. https://is.muni.cz/th/60200/pedf_m/Fyzikala_-_priloha_diplomky.pdf
  2. http://www1.fs.cvut.cz/cz/U218/pedagog/predmety/1rocnik/chemie1r/prednes/Ch_predn11-Elch1.pdf
  3. http://old.vscht.cz/fch/prikladnik/prikladnik/p.html
  4. http://kabcizj.gjn.cz/OPPA/VM_CH/CH32_VM_Beketovova_rada_kovu.pdf
  5. http://www.chesapeake.cz/chemie/docs/laborky/kvinta/new/pn/pn_5P_12_elektrochemicke_rovnovahy.pdf
  6. http://dumy.cz/material/19958-elektrochemie-pracovni-list
  7. http://www.zsskolnikaplice.cz/files/uvod/penize/rolnikova/VY_52_INOVACE_12CH35.pdf