Když s obilím mlátí hormony

files/Clanky/Images/56_obili.jpg

Tyto rostlinné hormony se nazývají fytohormony a jeden z nich, ethen neboli ethylen, znáš nejspíše z hodin chemie. Málokterá učitelka zapomene na historku o banánech. Ty se na místě, kde vyrostou, musí natrhat zelené, aby přežily dalekou cestu za zákazníkem. Když dorazí na místo určení, nechají se dozrát v atmosféře ethylenu, který je rostlinným hormonem.

V poslední době se ale zkoumá i jiné využití fytohormonů v praxi. Výzkumníci z Centra regionu Haná v Olomouci vyvinuli ve spolupráci s břeclavskou společností Fosfa unikátní hnojiva pro polní plodiny i plodovou zeleninu. Ty obsahují další ze skupiny rostlinných hormonů – cytokininy a jejich odvozeniny. Botanici už dlouho vědí, že tyto látky hrají důležitou roli v celé řadě procesů souvisejících s regulací růstu a vývojem rostlin. Nikoho doposud ale nenapadlo tyto hormony přidat do rostlinných hnojiv.

Vědci připravili pro konkrétní plodiny různá hnojiva. Některá z nich jsou určená pro podporu odnožování pšenice a ječmene, jiná pro podporu tvorby zrna a růstu klasu obilnin, další pro větvení a zvýšení výnosu u řepky. Dalším příkladem může být speciální hnojivo pro výživu sladovnického jarního ječmene nebo hnojivo na zvýšení růstu biomasy u silážní kukuřice. Jiná hnojiva byla vyrobena pro výživu plodové zeleniny, kde zvětšují výnos v průměru o 5 – 10 %. Cytokininy u plodové zeleniny zvyšují například počet plodů či jejich objem, oddalují u rostlin stárnutí a podobně.

Ačkoliv jsou všechna tato hnojiva vyrobena uměle, jsou obdobou přírodních látek, a proto nezatěžují přírodní prostředí tolik jako pesticidy. Jak vidíš, tato komplexní neboli chytrá hnojiva by měla mít spoustu výhod. Proto je docela možné, že tvoji potomci už nebudou jíst žádné jídlo plné pesticidů, ale pochoutky nadopované hormony…

Literatura:

  1. Cytokiny: hormony jako hnojiva. [online]. 2015 [cit. 2015-04-19]. Dostupné z: http://www.scienceworld.cz/aktuality/cytokiny-hormony-jako-hnojiva/
  2. Wheat harvest.jpg.  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wheat_harvest.jpg. Tento obrázek je publikován jako volné dílo