Mytologické prvky

files/Clanky/Images/Nb_Ta_1.jpg

Tantalos byl synem nejvyššího boha Dia. Jeho otec ho měl nejraději ze svých pozemských synů, zahrnul ho bohatstvím a blahobytem, odvrátil od něho všechny strasti a starosti, zval ho na Olymp na hostiny a schůze bohů. Diova přízeň však stoupla Tantalovi do hlavy, stal se z něho rozmazlený, zpupný fracek, který začal obelhávat i bohy. Diovi došla trpělivost a Tantala krutě potrestal. Tantalos byl svržen do podsvětí, kde musel snášet strašná muka.

Niobé, Tantalova dcera, zdědila pýchu a zpupnost po svém otci. Stala se Thébskou královnou, měla skvělého manžela, sedm dcer a sedm synů. Byla ale šťastná jen do doby, než se začala posmívat bohyni Létě, že má jen dvě děti. Byla však krutě potrestána – bohyně Léto nechala usmrtit všechny její děti a Niobé byla proměněna v kámen.

Niob a tantal mají podobné chemické vlastnosti. Oba prvky se v přírodě vyskytují ve společném minerálu, který má proměnlivé složení. Pokud tento minerál obsahuje více niobu než tantalu, je nazýván kolumbitem, při vyšším obsahu tantalu tantalitem. Oddělení obou prvků je poměrně složité. Niob a tantal jsou stříbrolesklé, na vzduchu stálé kovy. Oba prvky jsou velmi odolné vůči působení kyselin, ale reagují s roztavenými hydroxidy alkalických kovů.

A jak to bylo s jejich pojmenováním? To se můžeš dozvědět v zajímavosti Za tajemstvím pojmenování niobu a tantalu.

Literatura:

  1. Vojtěch Zamarovský: Bohové a hrdinové antických bájí. Praha: nakladatelství Brána, spol s r. o., 1996.
  2. Aleš Mareček, Jaroslav Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia, 2.díl. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998.