Být stále mlád

files/Clanky/Images/44_Ouroboros.png

Nejprve si řekneme něco o třech druzích času. Prvním druhem je čas psychologický, který znamená, že každý člověk rozlišuje mezi minulostí a budoucností. Zatímco minulost je určitá, o budoucnosti můžeš mluvit jen s určitou pravděpodobností. Čas kosmologický souvisí s našimi představami o vesmíru a jeho běhu. Tento čas započal Velkým třeskem a pokračuje ve směru rozpínání galaxií. Posledním druhem je čas termodynamický. V následujícím odstavci se pokusíme vysvětlit, co tento pojem znamená.

Když ti známý pouští video z dovolené, které ses nezúčastnil, nemůžeš jeho zážitky znát s určitostí – to je psychologický čas. Když ti pustí video obráceně, snadno poznáš, že je něco špatně. Když se střepy z rozbité sklenice dávají dohromady, začne ti v hlavě blikat kontrolka. Tak to určitě nebylo, myslíš si správně. Tušíš totiž, že termodynamický šíp času míří ve směru nevratných (spontánních) dějů. Systém, který ponecháme za daných podmínek, se bude chovat pořád stejně, pokouší se dosáhnout rovnováhy. Tímto způsobem se pohybuje ve směru ztráty schopnosti spontánní změny. To znamená, že psychologický i termodynamický čas míří stejným směrem. Zatímco ti upadne sklenice a rozbije se, což je spontánní proces, vesmír se trochu rozepne.

A teď zpátky k naší úvodní otázce, jestli můžeme omládnout. Statistická termodynamika obrácené procesy nevylučuje, jen jim přikládá velice malou pravděpodobnost. Teoreticky tak lze tok času obrátit od rozbité sklenice k celé, od smrti k životu. Pravděpodobnost takového jevu je ale ještě několikanásobně menší než pravděpodobnost, že vyhraješ ve Sportce. Pokud věříš na zázraky, můžeš tak na jeden z nich čekat….

Literatura:

  1. MALIJEVSKÁ, Ivona. Záhady, klíče, zajímavosti očima fyzikální chemie. 2., rozš. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2013, 297 s. ISBN 978-80-7080-824-5.
  2. Methoxyroxy. Ouroboros.png. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ouroboros.png. Tento obrázek je publikován jako volné dílo.