Čistička krve

files/Clanky/Images/37_Dialysis.jpg

Nejprve si řekneme, jak to vypadá, když všechno funguje tak, jak má. Ledviny jsou orgány zodpovědné za udržení stálého chemického složení krve. K rozdělování většiny látek dochází difuzí. Kanálky bílkovin zabudované v membráně ledvin umožňují některým molekulám a iontům průchod, zatímco jiným látkám je tento průchod znemožněn. V případě, že je koncentrace hydrogenuhličitanových iontů nebo oxoniových kationtů příliš vysoká, dojde při průchodu krví ledvinami k jejich odstranění.

Ledviny filtrují složky z plazmy rychlostí 130 cm3 za minutu, tj. 190 litrů za den. Asi 1,5 dm3 za den je pak vyloučen spolu s nepotřebnými metabolity ve formě moči, zbytek je zpětně vstřebáván (resorbován) krví. V případě, že ledviny selžou, musí produkty látkové výměny odstranit zařízení, kterému se lidově říká umělá ledvina, odborně dialýza. Pacientova krev v ní protéká trubicemi z polopropustného materiálu, které jsou ponořené do roztoku o koncentraci sodných, draselných, chloridových a dalších iontů stejné, jako je v krvi. Produkty látkové výměny – močovina a další škodlivé produkty metabolismu, jsou převáděny dialýzou z krve do roztoku a tím se krev čistí.

Možná tě napadlo, proč se k tomuto účelu nepoužívá čistá voda. Problémem je, že kdyby se použila voda, z krve by se rychle odčerpaly důležité iontové složky, voda by difundovala do krve a naředila ji, což je nežádoucí.

Věříme, že umělou ledvinu nikdy potřebovat nebudeš, ale její princip už pro tebe není tajemstvím.

Literatura:

  1. MALIJEVSKÁ, Ivona. Záhady, klíče, zajímavosti očima fyzikální chemie. 2., rozš. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2013, 297 s. ISBN 978-80-7080-824-5.
  2. Anna FrodesiakDialysis - arm - 01.jpg. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dialysis_-_arm_-_01.jpg. Tento obrázek podléhá licenci Creative Commons.