Nobelovka v Čechách

files/Clanky/Images/29_Heyrovsky_Jaroslav.jpg

Profesor Jaroslav Heyrovský (1890 – 1967) se  narodil jako čtvrté z pěti dětí v rodině univerzitního profesora římského práva na Karlově univerzitě Leopolda Heyrovského. Od roku 1909 studoval na filosofické fakultě Karlovy univerzity matematiku, fyziku a chemii. Po roce však odešel na londýnskou University College, kde se věnoval studiu fyzikální chemie. Ze studií ho však vyrušila 1. světová válka, které se účastnil jako člen zdravotnické jednotky. Ale ani válka nevzala tomuto mladému muži chuť do studia a roku 1918 na Karlově univerzitě v Praze obhájil svoji disertační práci O elektroafinitě Aluminia.

Od roku 1918 pracoval Heyrovský na Chemickém ústavu, kde se věnoval především fyzikální chemii. Zaměřil se na studium povrchového napětí rtuti na skleněné kapkové elektrodě. Jeho výzkumy vedly k objevu nové metody, která slouží ke stanovení druhu a koncentraci látek v roztoku. Profesor Heyrovský nazval tuto metodu polarografie.

Polarografie je elektrochemická analytická metoda, která slouží k určení výskytu a koncentrace látek v roztoku. Princip spočívá ve vyhodnocování závislosti el. proudu na napětí přivedeném na dvojici elektrod, ponořených do elektrolyzovaného roztoku. Na křivkách se objevují tzv. polarografické vlny a jejich poloha charakterizuje jednotlivé druhy látek. Koncentrace příslušné látky se posléze určí z velikosti nárůstu proudu. Jako dokonale polarizovatelná elektroda (katoda) slouží většinou rtuťová kapková elektroda, jako referenční lze použít např. argentochloridovou elektrodu.

Objev polarografie mu přinesl profesoru Heyrovskému obrovský úspěch. V roce 1959 stoupil do českých dějin, když se stal prvním českým držitelem Nobelovy ceny. Nemalý dík patří Heyrovskému také za založení reprezentačního časopisu Collection of Czechoslovak Chemical Communications, který dodnes přináší vědecké práce českých a slovenských chemiků publikované v anglickém jazyce. A třeba i vy budete mít jednou možnost přispět svým článkem do tohoto časopisu.

Literatura:

  1. http://www.njh.cz/
  2. http://www.nobelprize.org/
  3. http://www.techmania.cz/edutorium/art_vedci.php?key=497
  4. http://www.converter.cz/nobel/heyrovsky.htm
  5. http://canov.jergym.cz/analchem/polar.htm
  6. Archiv ÚFCH J.Heyrovského AV ČR, v.v.i. Heyrovsky Jaroslav.jpg. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heyrovsky_Jaroslav.jpg?uselang=cs. Tento obrázek podléhá licenci Creative Commons.