Nové drogy! Nová hrozba!

files/Clanky/Images/novedrogy.jpgVe společnosti se děje stále něco nového, staré věci zanikají a nové vznikají. V chemii je tomu také tak. Posun chemie kupředu v oboru lékařství je ta dobrá stránka, ale bohužel je tu i ta špatná stránka – vznikají nové drogy, jako je například DOB, DXM, PMA, FENTANYL nebo Strychnin. Všechny tyto synteticky připravené drogy, společně označovány jako „designers drugs", jsou volně prodejné na internetu, nebo v „Amsterdam shopech" jako zcela něco jiného a „neškodného“. Díky svojí jednoduché dostupnosti se tak stávají velkou hrozbou především pro děti a mladistvé, kteří tráví volný čas především u počítačů.

Designers drugs můžeme rozdělit do tří skupin na stimulanty (látky imitující např. pervitin), entaktogeny (látky imitující MDMA, kdysi hlavní složku extáze) a syntetické kanabionoidy (látky imitující konopné produkty).

DOB je droga známá také pod názvem bromoSTP, která se objevuje v tabletách prodávaných jako extáze někdy i v papírcích ala LSD. Jedná se o silný halucinogen, který v minimálních dávkách vzbuzuje pocit štěstí a volnosti, ale poté nastupuje paranoia a těžké psychické stavy. Jeho smrtelná dávka je pouhých 15 mg, což odpovídá asi 3 tabletám. Účinek této dogy je až 24 hodin.

Fentanyl, chemicky N-fenyl-N-(1-2-fenyletyl-4-piperidyl)propanamid, je syntetický opiát, který je jako anolgetikum až osmdesátkrát účinnější než morfin. Využívá se v lékařství jako silné anestetikum a veterináři ho využívají k uspávání velkých zvířat. Na černém trhu je prodáván pod názvy: china girl, china white, dance fever,Tango and Cash. Může být až tisíckrát účinnější než heroin. Vyvolává nejdříve euforii a poté zvracení a poruchy dýchání. S heroinem má společnou protilátku Naloxon a vysokou návykovost.

Všechny drogy jsou nebezpečné jak svými účinky, tak i návykovostí. Proto se všichni vyhýbejte drogám velkým obloukem. Nezapomeňte, že drogy vaše problémy nevyřeší, ale jen je zhorší či oddálí.

Literatura:

  1. http://www.erowid.org/
  2. http://extc.cz/nove-drogy-a-rizika.html
  3. Drug Enforcement Administration employee. Ecstasy monogram.jpg. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ecstasy_monogram.jpg?uselang=cs. Tento obrázek je publikován jako volné dílo.