Umělý život

files/Clanky/Images/xna.gifDědičná informace všech živých organismů je uložena v jedinečné makromolekule DNA. V dubnu 2012 ale tato makromolekula o svou jedinečnost přišla. Mezinárodnímu týmu vědců se podařilo vytvořit šest druhů umělých nukleových kyselin, souhrnně označených XNA, které stejně jako DNA mohou nést genetickou informaci.

Určitě víš, že základem molekuly DNA jsou nukleotidy složené z dusíkaté báze, cukru deoxyribózy a zbytku kyseliny fosforečné. Z čeho jsou ale složeny nové molekuly XNA? Jejich struktura je podobná makromolekule DNA, deoxyribosa je však nahrazena novou strukturou. 

Vůbec největším oříškem pro vědce ale byla tvorba enzymu, který by dokázal "kopírovat" nový syntetický materiál. Makromolekula DNA k tomu využívá enzym, které znáš pod názvem DNA polymeráza. Nakonec se vědcům podařilo nasyntetizovat i umělé polymerázy, které umí kopírovat informaci z DNA do XNA a zase zpátky.

Makromolekulární látky XNA by mohly v budoucnu najít uplatnění v medicíně. Mohly by se například vázat na různé bílkoviny a tím je vyřadit z provozu - například na virové enzymy řídící množení viru nebo na enzymy nezbytné pro množení nádorových buněk. Také by mohly být využity jako biosenzory, tedy látky schopné označit konkrétní molekulu ve zkoumaném vzorku.

Jak vidíš, možná je umělý život blízkou budoucností. Pokud tě článek zaujal, možná pomýšlíš na kariéru syntetického biologa, takže vzhůru do studia přírodních věd.

Literatura:

  1. 21. století. Praha: RF Hobby, 2012, č. 8. ISSN 1214-1097.
  2. http://www.tyden.cz/rubriky/veda/veda-a-my/umele-nositelky-dedicne-informace-podlehaji-vlastni-evoluci_231953.html
  3. obrázek: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ADN_animation.gif