Léky nejsou pro každého

files/Clanky/Images/katalyzatory.jpgKaždou minutu, při každém pohybu, když spíš, myslíš nebo jíš, probíhá v tvých buňkách mnoho milionů chemických reakcí. V každé buňce vznikají nové chemické látky, zatímco jiné zanikají. Všechny tyto proměny řídí enzymy. Podle odhadů některých vědců může každá buňka obsahovat až 100 000 molekul enzymů.

Bez enzymů by většina reakcí v živých organizmech nemohla probíhat. Některé bílkovinné molekuly musíme například vařit 24 hodin v 20 % roztoku HCl, aby se rozložily. V našich tělech tytéž reakce proběhnou díky enzymům za 4 hodiny bez drastických podmínek.

Každý člověk má odlišnou výbavu biokatalyzátorů, které ovlivňují metabolické dráhy. Významné jsou zejména rozdíly u různých ras, což musí zohlednit výrobci léčiv – příkladem je lék na srdce BiDil, který působí jen na negroidní rasu. Dalším příkladem je Isoniazid, lék proti tuberkulóze, který způsobuje u určité podskupiny pacientů periferní neuropatii. Vědecky bylo dokázáno, že Isoniazid je metabolizován acetylací a že lidská populace se v podstatě dělí na tzv. „rychlé” a “pomalé” acetylátory, tedy podle rychlosti přenosu acetylového zbytku. Zatímco Eskymáci a Asiaté jsou z 90 % rychlými acetylátory, obyvatelé Středomoří, obzvláště Egypťané a někteří Židé, patří k acetylátorům pomalým. Podle toho, ke které skupině acetylátorů patříš, se lékaři rozhodnou, jaký lék ti předepíší.

Literatura:

  1. Asimov, Isaac: Slova vědy: Co se za nimi skrývá. 1. vyd. Praha: Panorama, 1978
  2. http://www.nytimes.com/2006/03/22/business/22heart.html?_r=3, cit. 2012-04-30
  3. http://is.muni.cz/th/24063/lf_d/PhD_RD_final.txt, cit. 2012-06-02
  4. obrázek: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GLO1_Homo_sapiens.gif

Další zajímavosti na Věděli jste, že...