Historie alkoholu

files/Clanky/Images/historie_alkoholu.jpg

Vadí ti pohled na opilce potácející se z hospod? Věz, že podobný pohled se naskytl lidem už před zhruba devíti tisíci lety. Už v té době znali v Mezopotámii nápoje z kvašeného ovoce, například hrušek. Nápoj v České republice tolik populární, pivo, vařili podle pramenů už Sumerové, Egypťané, Babyloňané, později i Germáni a Slované. Pivo připravovali ze sladu nebo chlebového těsta, často si ho ochucovali hořčicí a sezamem?. Brzy začali tento nápoj konzumovat veřejně v „hospodách“, pravidla pro šenkýře však byla velmi přísná. Ve známém Chammurapiho zákoníku jsou popsány tresty pro hospodské, kteří ošidí své zákazníky, ale i pro ty, kteří neoznámí úřadům, že se v hospodě diskutovalo o politických tématech.

Jiný kraj, jiný mrav, v Číně byli na opilce mnohem přísnější, kdo byl kolem roku 1 200 př. Kr. přistižen pod vlivem, byl nemilosrdně setnut. To v Egyptě používali pivo jako spojovník s bohy, někdy si do omamného nápoje přidali i mandragoru, která výsledný pocit jen umocnila.

Víno, jímž prosluli Řekové a Římané, se stalo pro křesťany nepostradatelným. Používá se při mších, Kánon dokonce doporučuje vypít denně čtvrt litru vína – ostatně jako dnešní lékaři.

Tvrdý alkohol se podařilo poprvé vydestilovat arabskému učenci Ibn Sahrímu v roce 986. Od té doby dokázaly jednotlivé národy dovést k dokonalosti výrobu svých tradičních nápojů – whisky, vodky, borovičky, ginu, koňaku a jiných, které dennodenně škádlí jazyky i játra pijáků.

Literatura:

  1. Epocha. Praha: RF Hobby, Aleš Crha, 2007(2+). ISSN 1214-9519.
  2. obrázek: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Policce.jpg, licence CC BY-SA 3.0.