Magické pohledy Egypťanek

files/Clanky/Images/63_kosmetikaegypt.jpg

Původní funkce líčení byla praktická, pravěcí lovci pokrývali obličej barvami, aby byli lépe maskovaní při stopování zvěře, nebo aby si naklonili mocné síly přírody. Mnohem zajímavější z chemického hlediska bylo líčení ve starověku, kdy už začalo mnohem více plnit estetickou funkci. Ve starověkém Egyptě se od nejstarších dob líčila obě pohlaví. Jedním z hojně používaných přípravků byl malachitový prášek smíchaný s tukem nebo olejem, kterým se malovaly stíny kolem očí. Nešlo ale jen o parádu, mělo i ochrannou funkci. V písečnatých oblastech Egypta poletují ve vzduchu neustále zrnka písku a prach. Právě tyto drobné nečistoty zachycovalo líčidlo s tukovou složkou a chránilo tak pokožku. Kromě toho zelená kovově lesklá malachitová barva odrážela sluneční paprsky a na sítnici oka dopadalo světlo s nižší intenzitou. Marně lovíš v paměti, cože je to malachit? Napovíme, že se jedná o krásný zelený polodrahokam, který popisuje chemický vzorec Cu2(OH)2CO3. Dříve se mu říkalo skalní zeleň a najít ho můžeš i v mnoha klenotech.

V průběhu 4. dynastie se ve starověkém Egyptě od užívání malachitu upustilo a byl nahrazen galenitem, což je z chemického hlediska sulfid olovnatý (chemický vzorec PbS) a stibnitem, což je sulfid amonný (chemický vzorec Sb2S3). Od té doby se charakteristickými očními stíny starého Egypta stala černá barva (mesdemet). Používala se celá tisíciletí, dokonce ještě po obsazení Egypta Římany a za muslimské éry. Pokud si přesto tehdejší oční make up nedokážeš představit, stačí jediný pohled na královnu Kleopatru – třeba si začneš přát, aby se éra malachitových očních stínů vrátila…

Literatura:

  1. VONDRUŠKA, Vlastimil. Líčení ve starověku [online]. [cit. 2015-08-24]. Dostupné z: http://www.filmavideo.cz/index.php/historie/565-liceni-starovek
  2. Howard Terpning. Cleopatra poster.jpg. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cleopatra_poster.jpg. Tento obrázek je publikován jako volné dílo.