Smrtící injekce

files/Clanky/Images/13_Smrtici_injekce.jpg

Poprava je nejobávanějším trestem zločinců. Poprava, trest smrti, neboli hrdelní právo je známo již od středověku. Dříve se hrdelním právem trestalo po celém světě, a nebylo to ani trochu humánní. Používalo se například upálení zaživa, setnutí hlavy katem, týrání kamenováním a jiné hrůzné tresty.

Dnes se trest smrti používá jen v některých amerických, afrických a asijských státech,  například v USA, Mexiku či Japonsku. V Evropě se trest smrti nepoužívá a největší zločinci jsou odsouzeni k doživotnímu vězení. Nejvíce využívá trest smrti stát Texas, kde za posledních 30 let bylo popraveno skoro 500 lidí, poslední tři popravy proběhly letos v srpnu a další jsou naplánovány.

Kočky a mléko

files/Clanky/Images/12_Kocky_a_mleko.jpg

Snad všechny kočky mají rády mléko. Je pro ně ale mléko zdravé nebo jim spíše škodí? Záleží na tom, o jaké mléko se jedná. Kočky totiž nejsou všežravci jako my, lidé. Kočky jsou masožravé šelmy, proto je i jejich trávicí soustava funguje jinak než ta naše.

Možná jste někdy našli opuštěné kotě a první co vás napadlo, bylo dát mu misku s mlékem. Kotě se k ní naklonilo a začalo mléko hltat. Většina koček totiž miluje kravské mléko. Stejně jako u člověka platí i u koček, že sní všechno, co jim chutná, i když to není zdravé. Kočkám ale kravské mléko neprospívá. Kravské mléko obsahuje mléčný cukr (laktózu) a tu kočka není schopná strávit, protože na rozdíl od člověka nemá v těle potřebné enzymy. Většinou tak po požití mléka dochází k narušení střevní mikroflóry a střeva dobře nepracují, což snižuje imunitu kočky. Výjimkou není ani silný průjem, při kterém odchází z těla kočky většina potřebných vitamínů a živin.

Paintballová kulička

files/Clanky/Images/11_Paintballs_green.jpg

První zmínky o hře paintball se objevují v Austrálii a v Americe v 70. letech 20. století. V té době ale paintball nebyl sportem, ale jen hrou venkovanů. Paintballové kuličky se používaly do vzduchových pistolí ke značkování například dobytčích stád. Tyto kuličky byly plněné nejedlými olejovými barvami, skořápka byla ze skleněné drti. Střelba z těchto zbraní byla člověku nebezpečná. Později se začaly vyrábět bezpečnější kuličky – náplň tvořila zdraví neškodná a vodou omyvatelná tekutina, sklo nahradila želatina. Také došlo k úpravě zbraní na plynové, aby se co nejvíce podobaly skutečným. V roce 1981 se ve státě New Hampshire v USA uskutečnil první oficiální turnaj v paintballu a dále se tento sport rozšiřoval do světa.

Největším výrobcem paintballových kuliček je Procaps, majitel značky DraXxus, která je považována za nejkvalitnější. Kulička musí být dokonale kulatá a vyvážená, aby při letu držela správnou trajektorii. Kulička musí být odolná proti tlaku v hlavni zbraně, ale při sebemenším kontaktu s jiným tělesem musí okamžitě prasknout a označkovat ho. Rychlé stárnutí a reakce na klimatické změny je nepřípustná. Výrobce uvádí, že náboje jsou kulaté tenkostěnné želatinové kapsle s barevnou tekutinou uvnitř. Náplň je netoxická, neleptavá, vodou rozpustná a biologicky nezávadná. Ale je tomu opravdu tak?

Víno, vínečko:)

files/Clanky/Images/10_vino.jpg

Víno je považováno za jeden z nejelegantnějších alkoholických nápojů. Víno se vyrábí z vinné révy lisováním a kvašením. Mezi největší vinařské velmoci patří Francie, Španělsko a Itálie. Ale ani Česká republika se nenechá zahanbit, a vyprodukuje ročně asi 650 tisíc hektolitrů vína, dalších 1773 tisíc hektolitrů vína je k nám dovezeno ze zahraničních vinařských oblastí. A statistika mluví jasně – každý Čech vypije průměrně 19 l vína ročně.

K největším vinařským oblastem v ČR patří Podoblast Velkopavlovická, Mikulovská, Slovácká, Znojemská a Oblast Čechy (především Mělnicko a Litoměřicko). Nejpěstovanější odrůdou vína u nás v ČR je Veltínské zelené, Svatovavřinecké a Müller Thurgau. Tyto odrůdy jsou dobře odolné proti mrazu, a proto je lze u nás pěstovat. Dle barvy můžeme vína rozdělit na červené, růžové a bílé. Na českých vinicích jsou asi ze 70 % zastoupeny odrůdy bílého vína.

Zubní pasta dříve a dnes

files/Clanky/Images/09_pasta.jpg

Zmínky o první zubní pastě, která byla vyráběna ze soli, pepře, mátových lístků a květů kosatce, pocházejí ze 4. století př. n. l. z Egypta. Římané přidávali do směsi na čištění zubů lidskou moč a v Americe se ještě v 18. století používal k čištění zubů spálený chleba. Čištění zubů se více rozšířilo až počátkem 19. století – nejdříve se používal jen kartáček s vodou, později také tzv. „zubní prášek“, který se nejčastěji vyráběl z rozdrcených cihel, křídy a soli. Počátkem 20. století se začaly vyrábět zubní pasty z peroxidu vodíku a sody, od roku 1914 se začaly přidávat fluoridy.

Dnešní zubní pasta je tvořena přibližně ze 40% vodou a z 50% abrazivními látkami (například uhličitan vápenatý nebo hydrogenofosforečnan vápenatý). Dále jsou přidávány nejrůznější pěnidla, pojidla, zvláčňovadla, sladidla, konzervační látky, barviva, aromata a řada aktivních látek.

Pivo je také alkohol

files/Clanky/Images/08_pivo.jpg

Češi, jak je ve světě známo, jsou národem pivařů. Průměrný Čech vypije 160 l piva ročně. Povězme si tedy něco o historii a výrobě piva.

Pivo bylo náhodně objeveno už v 7. tisíciletí př. n. l. v Mezopotánii, kde vznikalo především jako nechtěný produkt při špatném skladování obilí a nebyl do něj přidáván chmel. V České republice je v dnešní době nejvíce piva produkováno velkými pivovary, které v převážné většině vznikly v druhé polovině 19. století.  

Alkoholy

files/Clanky/Images/07_methanol_molekula.png

Alkoholy jsou organické sloučeniny, které vznikají náhradou jednoho nebo více atomů vodíku v molekule uhlovodíku hydroxylovou skupinou. Hydroxylová skupina je vázaná na uhlíkový atom alifatického řetězce.  Nižší alkoholy – methanol, ethanol, propanol a terciární butylalkohol jsou kapaliny, které se velmi dobře mísí s vodou. Vyšší alkoholy jsou krystalické látky omezeně mísitelné s vodou, ale dobře rozpustné v organických rozpouštědlech. Alkoholy jsou dobrými rozpouštědly barviv a pryskyřicí. Vysoké teploty tání alkoholů jsou způsobeny přítomností vodíkových můstků. Všechny alkoholy jsou lehčí než voda a ty kapalné mají narkotické účinky. Alkoholy vznikají například při kvašení cukrů.

Podle typu uhlíkatého atomu, na kterém je hydroxylová skupina vázaná, můžeme alkoholy rozdělit na primární, sekundární a terciární. Podle počtu vázaných hydroxylových skupin můžeme alkoholy rozdělit  na jednosytné, dvojsytné (dioly), trojsytné (trioly), tetraoly a další.

Marihuana! Droga nebo lék?

files/Clanky/Images/01_marihuana.jpg

Pod chemickým názvem Tetrahydrocannabinol (delta-9-tetrahydrocannabinol), který většina lidí nezná, si jen málokdo představí všem dobře známou a velmi diskutovanou drogu marihuanu. Uvedeme-li ale zkratku THC, už všichni vědí, o co se jedná.

THC je psychotropní látka, která se nachází především v květenství konopí setého. V čisté podobě tvoří THC průhledné krystalky, které se velmi špatně rozpouští ve vodě, ale velmi dobře v organických rozpouštědlech a především v tucích. Syntetické THC se označuje jako Marinol nebo Dronabilon. Má sedativní a tlumící účinky, způsobuje halucinace a otupuje většinu smyslů člověka.

Zapalovač, strůjce ohně!

files/Clanky/Images/07_zapalovac.jpg

Oheň je člověku známý už od pravěku. Syrové maso a zima bylo na denním pořádku, ale když člověk poznal oheň, začal ho využívat ke svému prospěchu, především k úpravě masa. Dříve se oheň udržoval po celý den a byl důležitý pro přežití. V dnešní moderní době používáme zápalky a zapalovač.

První známý zapalovač, nazývaný Dobereinerova lampa, byl vynalezen v Německu roku 1823 a získal název podle svého vynálezce, chemika Johanna Wolfganga Dobereinera. S dnešním zapalovačem však neměl skoro nic společného. Jako palivo se používal čistý vodík, který vznikal reakcí zinku s kyselinou sírovou. Zažehnutí bylo katalyzováno platinou, což bylo velmi drahé a také nebezpečné. Zapalovač byl nevhodný svojí velikostí, a proto byl umístěn většinou na stole v kuřáckém salonku vyšších vrstev společnosti, která si ho mohla dovolit.

Chemický produkt: Hokejový puk

files/Clanky/Images/05.jpg

Lední hokej je v České republice i ve světě velmi oblíbeným a sledovaným sportem. Nedílnou součástí ledního hokeje jsou hráči a jejich pomůcky. Základní hrací pomůckou ke hře je puk vyráběný z gumy a neméně důležitou hrací pomůckou je dřevěná či plastová hůl, kterou se puk uvádí do pohybu. Kdo by řekl, že kus dřeva vrážející do gumy se stane tak populární? Když hokejka posune puk za brankovou čáru, nenechá to žádného diváka v klidu. Jedna strana jásá a druhá smutní.

Počátky hokeje jsou spojené se zamrzlými plochami v Kanadě, ke hře se původně používal gumový či kožený míček. Ale ten hráčům moc nevyhovoval, tak se ho rozhodli trochu ořezat, aby tolik neskákal. Hráči používali jako „puk“ také plechovky, kusy opracovaných dřevěných polen a jiné tvarově podobné předměty. Postupem času se začaly vyrábět první puky podobné těm dnešním, ale pouze slepováním menších částí gumy. V roce 1886 je začali používat hráči týmu Victoria z Montrealu. Tyto puky ale nebyly dosti tvrdé a při prudké střele byly znehodnocovány.