Chemie a světlo

02 Chemie svetlo 01 300x200

Inovativní didaktická souprava Chemie a světlo – Student je určena pro práci studentům základních a středních škol, ať už do samotné výuky laboratoří chemie, ke zpestření výuky přímo ve školních lavicích či jako zábavný výukový prostředek mimoškolních aktivit.

Jak studentům názorně vysvětlit, že molekuly nejsou placaté?

Tvary molekul PCl5

Jedním z klíčových poznatků, který by měl každý učitel chemie svým žákům předat, je uvědomění si toho, že atomy v molekulách mají určité prostorové uspořádání. A to navzdory tomu, že jejich strukturní vzorce obvykle píšeme na rovnou desku tabule. Při výuce mohou jako pomůcky umožňující názornou demonstraci reálné geometrie molekul posloužit nejrůznější modely nebo stavebnice. Upřímnou recenzi na jednu z nich, konkrétně na molekulovou stavebnici od firmy Molymod, Vám nabízíme v tomto článku.