Jak studentům názorně vysvětlit, že molekuly nejsou placaté?

 Jedním z klíčových poznatků, který by měl každý učitel chemie svým žákům předat, je uvědomění si toho, že atomy v molekulách mají určité prostorové uspořádání. A to navzdory tomu, že jejich strukturní vzorce obvykle píšeme na rovnou desku tabule. Při výuce mohou jako pomůcky umožňující názornou demonstraci reálné geometrie molekul posloužit nejrůznější modely nebo stavebnice. Upřímnou recenzi na jednu z nich, konkrétně na molekulovou stavebnici od firmy Molymod, Vám nabízíme v tomto článku.

tvary molekul cerny tvary molekul modry tvary molekul cerveny

  Obr. 1: Molekulové modely methanu CH4, amoniaku NH3 a vody H2O

Porozumění skutečnosti, že molekuly nejsou placaté jako na papíře a zároveň i pochopení toho, že má molekulární struktura zpravidla zcela zásadní vliv na fyzikální a chemické vlastnosti látek, je jedním ze základních pilířů hlubšího vhledu do chemie jako takové. Díky těmto principům lze velmi srozumitelně objasnit celou řadu chemicko-fyzikálních dějů a zákonitostí.

Za tímto účelem se právě nabízí možnost využití předem sestavených modelů nebo nejrůznějších molekulových stavebnic. Výhodou je bezesporu již zmíněná názornost. Ne každý žák má totiž tak dobrou prostorovou představivost, aby si dokázal uspořádání atomů a geometrii molekuly ve své hlavě správně vizualizovat jen na základě slovního popisu nebo pomocí obrázku. Pokud má student v ruce hmotný model, jenž si může osahat a prohlédnout z různých úhlů, tak je pro něj proces utváření si představy o tvaru dané molekuly jistě snadnější a rychlejší.