Inspirace pro laboratorní cvičení

Jste učitelé chemie na ZŠ nebo SŠ a hledáte inspiraci na laboratorní cvičení pro své žáky?

1 Chemsurfing nahled 2

Na internetových stránkách https://www.otevrenaveda.cz/cs/kurzy-pro-pedagogy/metodiky-laboratornich-cviceni/najdete skvěle vypracovaných 10 laboratorních cvičení pro střední školy a 3 laboratorní cvičení pro základní školy. K jednotlivým tématům je vždy vypracovaný soubor ve formátu pdf, který obsahuje metodiku, pracovní list pro studenta s výkladem látky, pracovní list pro učitele a opakování. Ke všem cvičením pro SŠ je vytvořeno video.

Naleznete zde témata, jako je elektrochemie, enzymy, chemické směsi, chemické výpočty, polymery, kvalitativní a kvantitativní analýza, separační metody, vitamin C.

 1 chemsurfing nahled