Vlastní laboratoř v telefonu

Pokud ve škole nemáte vhodné chemikálie nebo jsou žáci na distanční výuce, nevadí! I přes to si mohou vyzkoušet, jak spolu budou různé látky reagovat. Stačí k tomu využít moderní technologie. První mobilní aplikací je aplikace BEAKER. Po tom, co si ji otevřete, stane se váš telefon kádinkou, do které můžete z nabídky přidávat různé chemikálie a sledovat, zda spolu reagují. Animované reakce poměrně dobře kopírují průběhy skutečných reakcí. Navíc při nich aplikace vygeneruje vyčíslené rovnice. V neplacené verzi můžete obsah kádinky zahřát, případně se pokusit chemikálie zapálit.

V placené verzi máte další možnosti ovlivňování reakcí jako je např. filtrování nebo chlazení. Doporučuji však učitelům, aby si reakce v aplikaci nejprve sami vyzkoušeli, může se stát, že některé z nich v online prostředí neprobíhají tak, jak bychom očekávali. Pro základní představu je však aplikace užitečná.

 BAKER reakce male

Druhou mobilní aplikací je aplikace CHEMIST. Tentokrát se jedná o placenou verzi, tudíž je žádoucí koupit licenci pro celou třídu na školní tablety. Po zapnutí aplikace se před vámi tentokrát objeví laboratorní stůl, na němž můžete stavět celé aparatury, v nichž necháte reakce probíhat. Výhodou oproti aplikaci BEAKER je, že můžete libovolně volit hmotnost přidávaných chemikálií a máte větší možnost volit různé laboratorní postupy. I tato aplikace generuje vyčíslené chemické rovnice probíhajících reakcí. Jedná se tak o hezkou interaktivní aplikaci.

CHEMIST pomuckyCHEMIST reakce 

Třetí aplikace MEL Chemistry se od výše uvedených liší v tom, že se nejedná primárně o aplikaci, ve které může uživatel libovolně míchat vybrané chemikálie, ale nabízí velké množství připravených animovaných návodů, které uživatele krok po kroku provedou celou přípravou chemických reakcí. Uživatel má možnost návod následovat s reálnými pomůckami a vyzkoušet si, zda reakce fungují. Pokud ne, jsou součástí postupu tipy na vylepšení průběhu. Každý návod je označen časovou náročností, mírou obtížnosti a nebezpečím. Také obsahuje krátké video z průběhu pokusu, zajímavost a odborný popis. Jedná se tak o velmi komplexní vzdělávací zdroj, který je svým obsahem velice přitažlivý. Obsah je v anglickém jazyce.

 MEL pomucky maleMEL reakce male

Datum: 13.11. 2020

Autor: Veronika Scholzová