Několik užitečných odkazů určených učitelům chemie na základních školách

23 nahled01 V minulém Chemsurfing článku jsme publikovali odkazy na bakalářské práce, které se věnují problematice výuky chemie na středních školách. V tomto Chemsurfing článku najdou pro změnu inspiraci učitelé chemie na základních školách. Našly jsme několik bakalářských a diplomových prací, které mohou být užitečnou pomůckou ve výuce.

Pokud jste učitelé chemie v 8. třídách, určitě nahlédněte do diplomové práce Vybrané přípravy na vyučovací hodiny 8. ročníku chemie pro učitele ZŠ s inovativními prvky. Každá příprava obsahuje podrobný postup výuky, počet hodin doporučený pro konkrétní téma, důležité dílčí části přípravy a některé obsahují i pracovní listy, prezentace a alternativní prvky, které může učitel ve své výuce použít. Přípravy na výuku chemie ve druhém pololetí najdete zpracované v diplomové práci Vybrané přípravy na vyučovací hodiny 8. ročníku chemie pro učitele ZŠ. Obdobný soubor příprav pro výuku chemie v devátých třídách najdete v praktické části diplomové práce Vybrané přípravy na vyučovací hodiny chemie 9. ročníku pro učitele ZŠ.

Obr. 1: Ukázka z pracovního sešitu pro 9. ročník ZŠ 

Diplomová práce Příprava studijního materiálu pro výuku organické chemie - Pracovní sešit pro 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií je výbornou pomůckou při výuce organické chemie na základních školách. V materiálu najdete nejrůznější osmisměrky, křížovky, schémata, témata referátů, obrázky a další. V práci je uvedeno také autorské řešení jednotlivých úloh. Součástí pracovního sešitu je také návrh projektu s chemickou tématikou integrující ostatní předměty vyučované na základních školách a víceletých gymnáziích.

 Bakalářská práce „Jak přežít na pustém ostrově aneb chemie v praxi“ je zaměřena na chemické pokusy pro žáky základní školy motivované knihou Julesa Verna Tajuplný ostrov. Praktickou část práce tvoří sedm chemických pokusů, které jsou inspirovány životem trosečníků z románu. Každý z pokusů zahrnuje motivační text z knihy Tajuplný ostrov, princip chemického pokusu, potřebné pomůcky a chemikálie, bezpečnost práce (pokyny pro první pomoc), samotný pracovní postup, pozorování, fotografickou dokumentaci a závěr. Chemické pokusy jsou zakončeny doplňujícími otázkami. 

 

Datum: 22. 10. 2015

Autoři: Jana Pučová, Veronika Švandová

Literatura:

  1. http://is.muni.cz/th/375997/pedf_m?info=1;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dchemie%20u%C4%8Ditel%C3%A9%20agenda:th%26start%3D1
  2. http://is.muni.cz/th/375922/pedf_m?info=1;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dchemie%20u%C4%8Ditel%C3%A9%20agenda:th%26start%3D1
  3. http://is.muni.cz/th/357216/pedf_m/Diplomova_prace.pdf?info=1;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dchemie%20u%C4%8Ditel%C3%A9%20agenda:th%26start%3D1
  4. http://is.muni.cz/th/253103/pedf_m?info=1;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3DPracovni%20se%C5%A1it%20organick%C3%A1%20chemie%26start%3D1http://is.muni.cz/th/350874/pedf_b/BAKALARSKA_PRACE_Sumberova_Klara.pdf?zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dchemie%20u%C4%8Ditel%C3%A9%20agenda:th%26start%3D4
  5. https://is.muni.cz/th/bco6p/BAKALARSKA_PRACE_Sumberova_Klara.pdf