Nová učebnice organické chemie pro středoškoláky?

22 nahled01 Další Chemsurfing článek přináší webové odkazy na bakalářské práce, jejichž cílem bylo zpracovat učební text věnovaný vybrané kapitole z organické chemie a strukturovat jej podle doporučení současné didaktické literatury. Učební texty jsou doplněny řešenými příklady a příručkou pro učitele. Chystá se opravdu nová učebnice organické chemie pro středoškoláky?

Obr. 1: Ukázka z kapitoly Alkoholy

První bakalářská práce, která zpracovává organickou chemii formou středoškolské učebnice, je věnována nenasyceným organickým sloučeninám. Celý text této práce najdete v archivu závěrečných prací IS Masarykovy univerzity. Jeho součástí je výukový text (Příloha 1) a příručka pro učitele (Příloha 2).

Tématem druhé z prací, které nabízí výukový text zpracovaný učebnicovou formou, jsou Aromatické sloučeniny. Učební text je doplněný motivujícími obrázky, řešenými i neřešenými příklady. Učitelská příručka navíc nabízí typy do laboratorních cvičení a zajímavosti. Více najdete v textu bakalářské práce.

Další z těchto bakalářských prací zpracovává u studentů oblíbené téma Alkoholy. Součástí textu práce je opět učebnicová forma výukového textu a příručka pro učitele, ve které najdete například příklady k procvičení,návody na laboratorní úlohy nebo zajímavosti týkající se daného tématu. Celý text bakalářské práce je opět uložen v archivu IS Masarykovy univerzity.

Poslední z prací, kterou bychom vám dnes chtěly přestavit, je věnována Aminům a nitrosloučeninám. Přehledný učební text opět doplňují řešené i neřešené příklady a úlohy k zamyšlení. Učitelská příručka navíc ještě návody do laboratorních cvičení a zajímavosti.

Datum: 22. 09. 2015

Autoři: Jana Pučová, Veronika Švandová

Literatura:

  1. http://is.muni.cz/th/408750/prif_b/bakalarska_prace-_nenasycene_uhlovodiky_s_dvojnymi_vazbami.pdf
  2. http://is.muni.cz/th/408510/prif_b/Bakalarska_prace_-_Cholevova_Jana.pdf
  3. http://is.muni.cz/th/409286/prif_b/Bakalarska_prace.pdf
  4. http://is.muni.cz/th/408371/prif_b/Bakalarska_prace_finalni.pdf