Karboxylové kyseliny na Internetu

12 Karboxylove kyseliny nahled01

Probíráte téma Karboxylové kyseliny a jejich deriváty a hledáte nějaké materiály na Internetu? Hodila by se Vám například powerpointová prezentace Chemické názvosloví karboxylových kyselin nebo pracovní listy k jejich procvičení? Přečtěte si náš nový článek Karboxylové kyseliny na Internetu, kde najdete několik tipů!

Obr. 1: Ukázka z powerpointové prezentace Chemické názvosloví – Karboxylové kyseliny

Pro žáky vyšších tříd gymnázií a jejich učitele jsou určené materiály Chemické názvosloví – Karboxylové kyseliny, které najdete na metodickém portále RVP. V powerpointové prezentaci najdete výklad názvoslovných principů tvorby vzorců a názvů karboxylových kyselin a přehled nejvýznamnějších kyselin. V závěru prezentace (a také v samostatném pracovním listu) je několik úloh na procvičení vzorců, názvů a vlastností těchto sloučenin.

Na webových stránkách vydavatelství VŠCHT můžete zdarma číst on-line publikaci Organická chemie I. Ve dvanácti kapitolách určených primárně bakalářským studentům je systematicky probrána struktura a reaktivita základních skupin organických sloučenin. Kapitola 10 je věnována Karboxylovým kyselinám – najdete zde podrobný výklad jejich struktury, fyzikálních a chemických vlastností, reaktivity a také přehled technicky významných sloučenin.

 12 Karboxylove kyseliny nahled02

Obr. 2: On-line publikace Organická chemie I

Několik materiálů ke karboxylovým kyselinám vzniklých v rámci diplomové práce najdete také na webových stránkách Petry Váňové, absolventky Přf UK. Úvodní powerpoitová prezentace Karboxylové kyseliny mezi námi vás seznámí se základními karboxylovými kyselinami. Dále najdete na webu nejrůznější pracovní listy (včetně autorských řešení), test na funkční deriváty karboxylových kyselin, návody do laboratorních cvičení či videa zajímavých experimentů.

 12 Karboxylove kyseliny nahled03

Obr. 3: Náhled webových stránek Petry Váňové, studentky PřF UK

Datum: 17. 02. 2015

 Autoři: Jana Pučová, Veronika Švandová

 Literatura:

  1. http://dum.rvp.cz/materialy/chemicke-nazvoslovi-karboxylove-kyseliny.html
  2. http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-80-7080-561-7/anotace/
  3. http://www.chemievanova.websnadno.cz/